Taric
D

Bảng Ngọc Taric

the Shield of Valoran • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Taric ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Taric mà bạn đang tìm!
1.2%
Tỉ lệ bị chọn
52.2%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
64,312
Trận

Mạnh so với

Yuumi
41.6%
1,194
Pantheon
41.7%
744
Nautilus
44.3%
4,245
Ashe
45.2%
1,099
Karma
45.2%
1,187

Yếu so với

Vel'Koz
51.9%
719
Brand
51.9%
1,577
Nami
51.7%
1,546
Soraka
51.4%
1,512
Janna
50.8%
1,330

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.3%
44,021 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
52.6%
51,452 Trận

Các Trang bị chính

Locket of the Iron Solari
Plated SteelcapsWinter's Approach
57.8%
4,048 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Knight's Vow
Frozen Heart
Randuin's Omen
65.3%60.8%69.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dazzle
E
Starlight's Touch
Q
Bastion
W
55%
15,571 Trận
Starlight's Touch
Q
3
8
10
12
13
Bastion
W
2
14
15
Dazzle
E
1
4
5
7
9
Cosmic Radiance
R
6
11

Bảng Ngọc Taric

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Taric

Bảng Ngọc Taric
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
72%
Magical Footwear
14%
Perfect Timing
14%
Future's Market
3%
Minion Dematerializer
21%
Biscuit Delivery
76%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
38%
Shield Bash
0%
Conditioning
34%
Second Wind
10%
Bone Plating
21%
Overgrowth
0%
Revitalize
93%
Unflinching
3%
Offense
0%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
18%
Flex
51%
Flex
33%
Defense
4%
Flex
84%
Flex
15%