Taric
D

Bảng Ngọc Taric

the Shield of Valoran • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Taric ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Taric mà bạn đang tìm!
2.1%
Tỉ lệ bị chọn
53.8%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
26,704
Trận

Mạnh so với

Yuumi
39.1%
530
Ashe
40.7%
391
Nautilus
42.3%
2,213
Senna
42.4%
896
Swain
42.9%
422

Yếu so với

Janna
52%
513
Sona
51.7%
431
Nami
50.4%
1,050
Brand
49.7%
747
Alistar
49.6%
601

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
54%
17,617 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
54%
25,542 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighLocket of the Iron SolariPlated Steelcaps
57%
1,095 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Winter's Approach
Knight's Vow
Redemption
60.4%66.5%68.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dazzle
E
Starlight's Touch
Q
Bastion
W
57%
5,936 Trận
Starlight's Touch
Q
3
8
10
12
13
Bastion
W
2
14
15
Dazzle
E
1
4
5
7
9
Cosmic Radiance
R
6
11

Bảng Ngọc Taric

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Taric

Bảng Ngọc Taric
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
0%
Font of Life
100%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
0%
Bone Plating
100%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
100%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
0%
Move Speed
100%
Health Scaling
0%
Base Health
100%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
0%