Bard
D

Bảng Ngọc Bard

the Wandering Caretaker • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Bard ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Bard mà bạn đang tìm!
8.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
1,189
Trận

Mạnh so với

Annie
35.7%
14
Malphite
37.5%
16
Hwei
40.4%
57
Poppy
41.2%
17
LeBlanc
41.7%
12

Yếu so với

Skarner
68.2%
22
Shen
64.3%
14
Galio
63.2%
19
Zyra
62.7%
110
Maokai
60%
40

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.7%
1,034 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
48.8%
1,153 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighBoots of SwiftnessLocket of the Iron Solari
62.7%
67 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Redemption
Imperial Mandate
Kaenic Rookern
57.8%66.7%85.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Cosmic Binding
Q
Caretaker's Shrine
W
Magical Journey
E
51%
718 Trận
Cosmic Binding
Q
1
4
5
7
9
Caretaker's Shrine
W
2
8
10
12
13
Magical Journey
E
3
14
15
Tempered Fate
R
6
11

Bảng Ngọc Bard

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Bard

Bảng Ngọc Bard
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
<1%
Guardian
>99%
Demolish
2%
Font of Life
98%
Shield Bash
0%
Conditioning
17%
Second Wind
19%
Bone Plating
64%
Overgrowth
20%
Revitalize
31%
Unflinching
49%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
>99%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
<1%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
19%
Relentless Hunter
66%
Ultimate Hunter
15%
Offense
5%
Offense
71%
Offense
22%
Offense
22%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
36%
Flex
0%
Flex
0%