3

Bảng Ngọc Bard

Ông Bụt Vũ Trụ • Platinum+
6.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.5%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
171.3K
Trận

Mạnh so với

58.2%
3,725
56.3%
3,857
55.7%
8,557
54.7%
8,548
54.4%
7,461

Yếu so với

48.1%
1,749
49.1%
5,673
49.2%
3,732
50.1%
5,541
50.1%
2,167

Phép Bổ Trợ

52.6%
147,672 Trận

Các Trang bị khởi động

2
52.8%
129,257 Trận

Các Trang bị chính

62.8%
12,924 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

62.8%
61.9%
66.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
57.8%
91,467 Trận
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Bard

Bảng Ngọc Bard

Kiên Định

0%
0%
100%
25%
74%
1%
12%
18%
70%
10%
31%
59%

Áp Đảo

2%
0%
0%
92%
0%
6%
0%
0%
80%
20%
Offense
19%
Offense
41%
Defense
1%
Offense
53%
Flex
20%
Flex
88%
Offense
29%
Flex
39%
Flex
11%

opgg Bảng Ngọc Bard

Tỷ lệ chọn cao nhất

13.3%

Kiên Định

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

58.4%

Kiên Định

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Việc thu thập những chiếc chuông để cường hóa khả năng viện trợ của tinh linh meep đối với các đòn đánh là vô cùng quan trọng, nhưng cũng chớ nên bỏ bê bạn đồng hành của mình quá nhiều! À mà nhớ xuất hiện một cách đầy phong cách cùng bạn đồng hành khi ra đường bằng Hành Trình Kì Diệu nhé.

Hãy để các Điện An Lạc từ từ bành trướng - chúng sẽ hồi nhiều máu hơn khi đạt đến ngưỡng tối đa.

Cũng đừng quên rằng kẻ địch có thể đi lậu vé Hành Trình Kì Diệu, và rằng chiêu cuối của bạn tác động luôn cả đồng minh đấy nhé!

Lời khuyên cho địch

Đối thủ của Bảng Ngọc Bard cũng đi qua được Hành Trình Kì Diệu, nên nếu cho là an toàn, bạn có thể đi theo ông.

Phá Điện An Lạc bằng cách dẫm lên chúng. Chớ để đồng đội của hắn an lạc mà không phải trả giá.

Chiêu cuối Thiên Mệnh Khả Biến, tác động lên cả đồng đội, đối thủ, quái rừng, lẫn trụ. Đôi khi đứng trong đó lại có lợi đó!

Người du hành qua những vì sao, Bảng Ngọc Bard , là một nhân tố hòa bình duy trì sự cân bằng ở những nơi sự sống có được sự thờ ơ của hỗn loạn. Nhiều người Runeterra hát những khúc hát về cốt cách lạ kỳ của ông, dù tất cả đều đồng ý rằng lữ khách vũ trụ bị thu hút bởi những món tạo tác có sức mạnh ma thuật to lớn. Vây quanh ông là dàn đồng ca những tinh linh tử tế, thật không thể nhầm lẫn những hành động của ông là có ý xấu gì được, bởi Bảng Ngọc Bard luôn phụng sự lợi ích chung... theo cách của riêng ông.