Bard
D

Bảng Ngọc Bard

the Wandering Caretaker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Bard ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Bard mà bạn đang tìm!
4.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
218,322
Trận

Mạnh so với

Seraphine
47.3%
4,002
Yuumi
47.7%
4,565
Lulu
47.8%
6,546
Braum
47.9%
2,282
Ashe
48%
5,552

Yếu so với

Zyra
53.4%
7,111
Maokai
53.1%
2,360
Brand
53%
4,937
Senna
52.2%
14,815
Nami
52.2%
5,953

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.9%
183,003 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
50%
178,169 Trận

Các Trang bị chính

Boots of Swiftness
Locket of the Iron Solari
Dead Man's Plate
57.1%
14,144 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Redemption
Warmog's Armor
56.5%55.3%61.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Cosmic Binding
Q
Caretaker's Shrine
W
Magical Journey
E
53%
121,314 Trận
Cosmic Binding
Q
1
4
5
7
9
Caretaker's Shrine
W
2
8
10
12
13
Magical Journey
E
3
14
15
Tempered Fate
R
6
11

Bảng Ngọc Bard

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Bard

Bảng Ngọc Bard
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
0%
Guardian
100%
Demolish
3%
Font of Life
97%
Shield Bash
0%
Conditioning
5%
Second Wind
17%
Bone Plating
78%
Overgrowth
2%
Revitalize
53%
Unflinching
45%
DominationDomination
Cheap Shot
25%
Taste of Blood
<1%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
75%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
<1%
Relentless Hunter
69%
Ultimate Hunter
30%
Offense
3%
Offense
85%
Offense
12%
Offense
39%
Flex
17%
Flex
45%
Defense
<1%
Flex
93%
Flex
6%