Bảng Ngọc Karma
2

Bảng Ngọc Karma

Kẻ Được Khai Sáng • Platinum+
11.1%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
3.7%
Tỉ lệ bị cấm
43.9K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
48.0%
29,848 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
48.0%
41,692 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Vương Miện Shurelya
Bình Thải Hóa Dược
55.6%
7,722 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Trượng Lưu Thủy
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Vô Cực Kiếm
61.6%
67.0%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Nội Hỏa
Q
Linh Giáp
E
Chuyên Tâm
W
53.3%
14,948 Trận
Nội Hỏa
1
4
5
7
9
 
Chuyên Tâm
3
14
15
17
18
 
Linh Giáp
2
8
10
12
13
 
Kinh Mantra
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
58%
Thiên Thạch Bí Ẩn
42%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
73%
Áo Choàng Mây
27%
Thăng Tiến Sức Mạnh
76%
Mau Lẹ
3%
Tập Trung Tuyệt Đối
21%
Thiêu Rụi
94%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
6%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
9%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
3%
Giáp Cốt
91%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
79%
Kiên Cường
18%
Offense
97%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
3%
Flex
0%
Flex
97%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
3%

opgg Bảng Ngọc Karma

Tỷ lệ chọn cao nhất

34.6%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

48.9%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Tụ Hỏa rất thích hợp với phong cách chơi lấy công kích làm chủ đạo. Hãy lựa chọn vị trí để tung kĩ năng rồi bồi thêm các đòn đánh thường giúp giảm thời gian hồi của Kinh Mantra, khiến bạn nắm quyền chủ động.

Khi sử dụng Chuyên Tâm, hãy làm chậm kẻ địch với Nội Hỏa hoặc tăng tốc bản thân với Linh Giáp nếu bạn cảm thấy khó bắt kịp kẻ địch.

Đừng quá giữ kẽ về việc sử dụng Kinh Mantra. Tụ Hỏa rất mạnh khi giao tranh tổng, khiến việc phục hồi lại Kinh Mantra trở nên khá dễ dàng.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Karma giảm hồi chiêu Kinh Mantra khi dùng kỹ năng hoặc đánh thường trúng tướng địch. Đừng để cô ta thoải mái quá.

Hỏa Hồn của Bảng Ngọc Karma bùng nổ gây thêm sát thương phép tại vùng nó được tạo ra. Hãy thoát khỏi vùng ảnh hưởng đó để giảm thiểu sát thương.

Chuyên Tâm là một kĩ năng phá giao tranh tốt. Tạo khoảng cách để tránh bị trói chân rồi tìm cơ hội quay lại tiếp tục truy đuổi.

Không ai thể hiện truyền thống tâm linh của Ionia rõ hơn Bảng Ngọc Karma . Cô là hiện thân sống của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả tri thức tích tụ được từ trước đến giờ sang hậu kiếp. Với trí tuệ ấy, cô đã giang tay giúp đỡ người dân, truyền dạy kiến thức vô bờ và chữa lành mọi thứ trong thời kỳ khủng hoảng. Dù được chúc phúc với sức mạnh ít người hiểu thấu, cô hiếm khi dùng chúng để hủy diệt, bởi nó luôn đi kèm một cái giá khổng lồ—cho cả cô và vùng đất cô yêu mến.