Karma
D

Bảng Ngọc Karma

the Enlightened One • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Karma ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Karma mà bạn đang tìm!
5.8%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
226,985
Trận

Mạnh so với

Ashe
45.3%
2,833
Hwei
46.6%
2,395
Morgana
47.3%
8,935
Swain
47.5%
2,918
Senna
47.9%
6,284

Yếu so với

Maokai
53.1%
2,380
Sona
52.9%
2,684
Blitzcrank
52.2%
7,743
Leona
51.8%
12,249
Pyke
51.8%
7,176

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52%
36,681 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.2%
219,185 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeIonian Boots of LucidityMalignance
51.2%
45,943 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Imperial Mandate
Shurelya's Battlesong
Morellonomicon
54.5%57.3%53.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Inner Flame
Q
Inspire
E
Focused Resolve
W
52%
106,732 Trận
Inner Flame
Q
1
4
5
7
9
Focused Resolve
W
3
14
15
Inspire
E
2
8
10
12
13
Mantra
R
6
11

Bảng Ngọc Karma

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma
SorcerySorcery
Summon Aery
12%
Arcane Comet
88%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
29%
Nimbus Cloak
71%
Transcendence
51%
Celerity
4%
Absolute Focus
46%
Scorch
97%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
3%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
7%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
93%
Cosmic Insight
80%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
17%
Adapative Force
89%
Attack Speed
8%
Ability Haste
3%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
84%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
15%