Karma
D

Bảng Ngọc Karma

the Enlightened One • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Karma ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Karma mà bạn đang tìm!
5.1%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
271,875
Trận

Mạnh so với

Ashe
48.8%
7,302
Yuumi
48.9%
5,990
Lulu
49.5%
9,180
Swain
50%
5,145
Seraphine
50.4%
5,448

Yếu so với

Zyra
54.7%
9,724
Sona
54.2%
3,168
Blitzcrank
54.1%
10,423
Rakan
53.4%
12,834
Soraka
52.9%
6,964

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.4%
198,436 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
48.7%
259,677 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
Ardent Censer
56.1%
10,215 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Staff of Flowing Water
Redemption
Abyssal Mask
56.5%57.6%76.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Inner Flame
Q
Inspire
E
Focused Resolve
W
50%
122,548 Trận
Inner Flame
Q
1
4
5
7
9
Focused Resolve
W
3
14
15
Inspire
E
2
8
10
12
13
Mantra
R
6
11

Bảng Ngọc Karma

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma
SorcerySorcery
Summon Aery
27%
Arcane Comet
73%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
37%
Nimbus Cloak
63%
Transcendence
67%
Celerity
1%
Absolute Focus
32%
Scorch
96%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Perfect Timing
0%
Future's Market
3%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
86%
Offense
10%
Offense
3%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
86%
Flex
10%