3

Bảng Ngọc Karma

Kẻ Được Khai Sáng • Platinum+
8%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
39.7K
Trận

Mạnh so với

55.2%
518
54.7%
631
53.7%
684
53.7%
2,107
52.8%
552

Yếu so với

43.0%
716
44.0%
4,853
44.2%
1,655
47.0%
1,209
47.8%
728

Phép Bổ Trợ

49.8%
27,817 Trận

Các Trang bị khởi động

2
49.5%
37,101 Trận

Các Trang bị chính

59.0%
5,836 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

61.5%
63.0%
63.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
54.6%
14,089 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma

Pháp Thuật

27%
72%
0%
0%
57%
43%
79%
0%
21%
95%
0%
5%

Cảm Hứng

0%
3%
3%
0%
0%
100%
76%
0%
17%
Offense
87%
Offense
99%
Defense
0%
Offense
3%
Flex
0%
Flex
92%
Offense
9%
Flex
0%
Flex
8%

opgg Bảng Ngọc Karma

Tỷ lệ chọn cao nhất

25.8%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

66.7%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Tụ Hỏa rất thích hợp với phong cách chơi lấy công kích làm chủ đạo. Hãy lựa chọn vị trí để tung kĩ năng rồi bồi thêm các đòn đánh thường giúp giảm thời gian hồi của Kinh Mantra, khiến bạn nắm quyền chủ động.

Khi sử dụng Chuyên Tâm, hãy làm chậm kẻ địch với Nội Hỏa hoặc tăng tốc bản thân với Linh Giáp nếu bạn cảm thấy khó bắt kịp kẻ địch.

Đừng quá giữ kẽ về việc sử dụng Kinh Mantra. Tụ Hỏa rất mạnh khi giao tranh tổng, khiến việc phục hồi lại Kinh Mantra trở nên khá dễ dàng.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Karma giảm hồi chiêu Kinh Mantra khi dùng kỹ năng hoặc đánh thường trúng tướng địch. Đừng để cô ta thoải mái quá.

Hỏa Hồn của Bảng Ngọc Karma bùng nổ gây thêm sát thương phép tại vùng nó được tạo ra. Hãy thoát khỏi vùng ảnh hưởng đó để giảm thiểu sát thương.

Chuyên Tâm là một kĩ năng phá giao tranh tốt. Tạo khoảng cách để tránh bị trói chân rồi tìm cơ hội quay lại tiếp tục truy đuổi.

Không ai thể hiện truyền thống tâm linh của Ionia rõ hơn Bảng Ngọc Karma . Cô là hiện thân sống của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả tri thức tích tụ được từ trước đến giờ sang hậu kiếp. Với trí tuệ ấy, cô đã giang tay giúp đỡ người dân, truyền dạy kiến thức vô bờ và chữa lành mọi thứ trong thời kỳ khủng hoảng. Dù được chúc phúc với sức mạnh ít người hiểu thấu, cô hiếm khi dùng chúng để hủy diệt, bởi nó luôn đi kèm một cái giá khổng lồ—cho cả cô và vùng đất cô yêu mến.