Karma
D

Bảng Ngọc Karma

the Enlightened One • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Karma ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Karma mà bạn đang tìm!
19.2%
Tỉ lệ bị chọn
47%
Tỉ lệ thắng
4.5%
Tỉ lệ bị cấm
9,311
Trận

Mạnh so với

Ashe
39.6%
134
Hwei
41.4%
128
Neeko
48%
98
Lux
48.9%
587
Bard
49.6%
115

Yếu so với

Senna
59.2%
338
Thresh
58%
624
Vel'Koz
57.9%
114
Braum
57.2%
152
Janna
57.1%
380

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
47.8%
2,098 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
47%
9,019 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeIonian Boots of LucidityMalignance
52.9%
709 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shurelya's Battlesong
Morellonomicon
Ardent Censer
55.9%55%68.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Inner Flame
Q
Inspire
E
Focused Resolve
W
49%
4,503 Trận
Inner Flame
Q
1
4
5
7
9
Focused Resolve
W
3
14
15
Inspire
E
2
8
10
12
13
Mantra
R
6
11

Bảng Ngọc Karma

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma
SorcerySorcery
Summon Aery
32%
Arcane Comet
68%
Phase Rush
<1%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
69%
Nimbus Cloak
31%
Transcendence
56%
Celerity
5%
Absolute Focus
39%
Scorch
95%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
5%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
3%
Triple Tonic
33%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
10%
Biscuit Delivery
85%
Cosmic Insight
67%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
50%
Offense
49%
Offense
1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
51%
Flex
0%
Flex
0%