Bảng Ngọc Karma
4

Bảng Ngọc Karma

Kẻ Được Khai Sáng • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Karma ở Sp đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Karma mà bạn đang tìm!
8.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
2.3%
Tỉ lệ bị cấm
180.9K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
48.2%
136,713 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
48.4%
175,155 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Vương Miện Shurelya
Bình Thải Hóa Dược
54.2%
32,154 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Dây Chuyền Chuộc Tội
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Chuông Bảo Hộ Mikael
61.1%
60.7%
63.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Nội Hỏa
Q
Linh Giáp
E
Chuyên Tâm
W
52.9%
68,289 Trận
Nội Hỏa
1
4
5
7
9
 
Chuyên Tâm
3
14
15
 
Linh Giáp
2
8
10
12
13
 
Kinh Mantra
6
11
 

Bảng Ngọc Karma

Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Karma

Bảng Ngọc Karma
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
18%
Thiên Thạch Bí Ẩn
82%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
30%
Áo Choàng Mây
70%
Thăng Tiến Sức Mạnh
58%
Mau Lẹ
20%
Tập Trung Tuyệt Đối
21%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
8%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
86%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
Offense
96%
Offense
95%
Defense
1%
Offense
3%
Flex
2%
Flex
90%
Offense
1%
Flex
2%
Flex
9%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Tụ Hỏa rất thích hợp với phong cách chơi lấy công kích làm chủ đạo. Hãy lựa chọn vị trí để tung kĩ năng rồi bồi thêm các đòn đánh thường giúp giảm thời gian hồi của Kinh Mantra, khiến bạn nắm quyền chủ động.

Khi sử dụng Chuyên Tâm, hãy làm chậm kẻ địch với Nội Hỏa hoặc tăng tốc bản thân với Linh Giáp nếu bạn cảm thấy khó bắt kịp kẻ địch.

Đừng quá giữ kẽ về việc sử dụng Kinh Mantra. Tụ Hỏa rất mạnh khi giao tranh tổng, khiến việc phục hồi lại Kinh Mantra trở nên khá dễ dàng.

Lời khuyên cho địch

Bảng Ngọc Karma giảm hồi chiêu Kinh Mantra khi dùng kỹ năng hoặc đánh thường trúng tướng địch. Đừng để cô ta thoải mái quá.

Hỏa Hồn của Bảng Ngọc Karma bùng nổ gây thêm sát thương phép tại vùng nó được tạo ra. Hãy thoát khỏi vùng ảnh hưởng đó để giảm thiểu sát thương.

Chuyên Tâm là một kĩ năng phá giao tranh tốt. Tạo khoảng cách để tránh bị trói chân rồi tìm cơ hội quay lại tiếp tục truy đuổi.

Không con người trần tục nào có thể minh chứng cho truyền thống tâm linh ở Ionia rõ ràng hơn Bảng Ngọc Karma . Cô là hiện thân của một linh hồn cổ xưa đã tái sinh vô số lần, mang theo tất cả ký ức tiền kiếp sang mỗi cuộc sống mới, và ban phúc cho nó với sức mạnh ít ai hiểu thấu. Cô đã làm hết sức để dẫn dắt người dân qua thời kỳ khủng hoảng, dù biết rằng thái bình và hòa hợp chỉ có khi đánh đổi bằng cái giá khổng lồ - cho cả cô và vùng đất cô yêu mến nhất.