Karthus
D

Bảng Ngọc Karthus

the Deathsinger • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Karthus ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Karthus mà bạn đang tìm!
9.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
4,452
Trận

Mạnh so với

Rek'Sai
42.4%
59
Sylas
42.7%
96
Sejuani
43.8%
48
Rengar
44.6%
65
Jax
44.8%
67

Yếu so với

Lillia
72.6%
62
Volibear
61.4%
114
Skarner
59.3%
118
Nidalee
57.7%
52
Vi
57.5%
113

Phép Bổ Trợ

ExhaustSmite
50.9%
2,228 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
51.4%
654 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesMalignanceLiandry's Torment
55.6%
248 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
Void Staff
56.1%78.6%67.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Lay Waste
Q
Defile
E
Wall of Pain
W
52%
3,213 Trận
Lay Waste
Q
1
3
5
7
9
Wall of Pain
W
4
14
15
Defile
E
2
8
10
12
13
Requiem
R
6
11

Bảng Ngọc Karthus

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Karthus

Bảng Ngọc Karthus
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
89%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
11%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
5%
Taste of Blood
4%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
91%
Treasure Hunter
4%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
96%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
99%
Flex
0%
Flex
0%