Karthus
D

Bảng Ngọc Karthus

the Deathsinger • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Karthus ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Karthus mà bạn đang tìm!
2.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
229,273
Trận

Mạnh so với

Shaco
46.9%
9,785
Gragas
47.5%
2,494
Briar
47.8%
16,707
Kindred
47.9%
2,766
Amumu
48%
3,681

Yếu so với

Shyvana
53.3%
2,491
Lillia
52.7%
5,145
Nocturne
52.4%
10,693
Bel'Veth
52.3%
4,213
Evelynn
52.2%
5,166

Phép Bổ Trợ

ExhaustSmite
50.6%
152,994 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.6%
156,843 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
56.7%
14,566 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Void Staff
Zhonya's Hourglass
80.1%57.5%59.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Lay Waste
Q
Defile
E
Wall of Pain
W
53%
151,533 Trận
Lay Waste
Q
1
3
5
7
9
Wall of Pain
W
4
14
15
Defile
E
2
8
10
12
13
Requiem
R
6
11

Bảng Ngọc Karthus

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Karthus

Bảng Ngọc Karthus
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
>99%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
1%
Taste of Blood
3%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
<1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
95%
Treasure Hunter
1%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
99%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
<1%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
34%
Flex
59%
Flex
9%