Kha'Zix
D

Bảng Ngọc Kha'Zix

the Voidreaver • Platinum+
JUNGLE
Bảng Ngọc xịn nhất Kha'Zix ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kha'Zix mà bạn đang tìm!
27.2%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
4.1%
Tỉ lệ bị cấm
3,217
Trận

Mạnh so với

Sejuani
41.4%
133
Mordekaiser
41.8%
55
Olaf
44.3%
97
Brand
44.9%
167
Xin Zhao
45.1%
337

Yếu so với

Trundle
78%
41
Ivern
61.5%
96
Zed
61%
59
Taliyah
55.7%
203
Jarvan IV
54.9%
335

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49.1%
2,781 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
49.5%
1,902 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's GhostbladeOpportunityPlated Steelcaps
65.8%
38 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Edge of Night
Serylda's Grudge
Voltaic Cyclosword
54%58.4%71.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Taste Their Fear
Q
Void Spike
W
Leap
E
50%
2,421 Trận
Taste Their Fear
Q
1
4
5
7
9
Void Spike
W
2
8
10
12
13
Leap
E
3
14
15
Void Assault
R
6
11

Bảng Ngọc Kha'Zix

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kha'Zix

Bảng Ngọc Kha'Zix
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
100%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
75%
Zombie Ward
30%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
15%
Treasure Hunter
52%
Ingenious Hunter
3%
Relentless Hunter
22%
Ultimate Hunter
1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
91%
Flex
0%
Flex
0%