Kha'Zix
D

Bảng Ngọc Kha'Zix

the Voidreaver • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kha'Zix ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Kha'Zix mà bạn đang tìm!
9%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
10.2%
Tỉ lệ bị cấm
812,936
Trận

Mạnh so với

Briar
47%
61,286
Master Yi
47.9%
35,061
Hecarim
48.3%
19,845
Gragas
48.3%
10,148
Nunu & Willump
48.4%
11,363

Yếu so với

Nocturne
53.3%
42,296
Fiddlesticks
52.5%
12,266
Rammus
52.5%
10,669
Amumu
52.2%
13,349
Rek'Sai
52.2%
10,259

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.4%
783,001 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
51%
523,487 Trận

Các Trang bị chính

Duskblade of Draktharr
Ionian Boots of LucidityEdge of Night
53%
95,511 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Guardian Angel
Black Cleaver
56.5%65%62.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Taste Their Fear
Q
Void Spike
W
Leap
E
53%
568,690 Trận
Taste Their Fear
Q
1
4
5
7
9
Void Spike
W
2
8
10
12
13
Leap
E
3
14
15
Void Assault
R
6
11

Bảng Ngọc Kha'Zix

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kha'Zix

Bảng Ngọc Kha'Zix
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
>99%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
99%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
1%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
60%
Zombie Ward
40%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
3%
Treasure Hunter
67%
Ingenious Hunter
11%
Relentless Hunter
17%
Ultimate Hunter
1%
Offense
91%
Offense
9%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
74%
Flex
9%