Smolder
D

Bảng Ngọc Smolder

the Fiery Fledgling • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Smolder ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Smolder mà bạn đang tìm!
25.7%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
8%
Tỉ lệ bị cấm
12,491
Trận

Mạnh so với

Zeri
46.3%
436
Miss Fortune
46.6%
577
Aphelios
48.4%
244
Vayne
49.4%
514
Xayah
49.8%
247

Yếu so với

Kog'Maw
56.4%
264
Ashe
55.4%
621
Tristana
53.4%
339
Kalista
52.9%
157
Samira
52.8%
415

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
49.2%
2,187 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.8%
6,551 Trận

Các Trang bị chính

Essence ReaverIonian Boots of LuciditySpear of Shojin
51.1%
3,702 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Liandry's Torment
Bloodthirster
55.7%55.8%58%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Super Scorcher Breath
Q
Achooo!
W
Flap, Flap, Flap
E
50%
6,420 Trận
Super Scorcher Breath
Q
1
4
5
7
9
Achooo!
W
2
8
10
12
13
Flap, Flap, Flap
E
3
14
15
MMOOOMMMM!
R
6
11

Bảng Ngọc Smolder

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Smolder

Bảng Ngọc Smolder
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
>99%
Conqueror
<1%
Overheal
17%
Triumph
1%
Presence of Mind
82%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
98%
Coup de Grace
44%
Cut Down
46%
Last Stand
10%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
80%
Triple Tonic
2%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
94%
Cosmic Insight
25%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
8%
Offense
66%
Offense
31%
Offense
89%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
42%
Flex
0%
Flex
0%