Lissandra
D

Bảng Ngọc Lissandra

the Ice Witch • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lissandra ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lissandra mà bạn đang tìm!
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
140,650
Trận

Mạnh so với

Azir
44.9%
3,139
Yasuo
44.9%
8,377
LeBlanc
45.8%
3,832
Jayce
46.9%
2,179
Akali
47.2%
8,915

Yếu so với

Sylas
52.9%
7,084
Xerath
52.7%
2,342
Veigar
52.5%
3,397
Aurelion Sol
52.1%
1,412
Neeko
51.9%
1,708

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.8%
27,060 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51%
124,663 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
54.5%
10,290 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
57.6%60.3%59.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ice Shard
Q
Ring of Frost
W
Glacial Path
E
52%
92,924 Trận
Ice Shard
Q
1
4
5
7
9
Ring of Frost
W
2
8
10
12
13
Glacial Path
E
3
14
15
Frozen Tomb
R
6
11

Bảng Ngọc Lissandra

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lissandra

Bảng Ngọc Lissandra
SorcerySorcery
Summon Aery
44%
Arcane Comet
56%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
97%
Celerity
0%
Absolute Focus
3%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
1%
Perfect Timing
5%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
2%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
96%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
5%
Offense
93%
Offense
1%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
8%
Flex
45%
Flex
47%