Xayah
D

Bảng Ngọc Xayah

the Rebel • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xayah ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Xayah mà bạn đang tìm!
9.7%
Tỉ lệ bị chọn
48.9%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
409,194
Trận

Mạnh so với

Kai'Sa
47.8%
59,336
Zeri
48%
4,810
Samira
49%
19,467
Aphelios
49.5%
12,401
Lucian
49.5%
12,701

Yếu so với

Ziggs
53.7%
6,461
Miss Fortune
53.1%
21,037
Twitch
53%
7,551
Jinx
52.8%
31,835
Sivir
52.7%
7,890

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49.9%
173,451 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.4%
345,166 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's Greaves
Navori Quickblades
53%
162,660 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
Guardian Angel
53.8%59.2%59.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bladecaller
E
Deadly Plumage
W
Double Daggers
Q
51%
213,133 Trận
Double Daggers
Q
1
14
15
Deadly Plumage
W
3
8
10
12
13
Bladecaller
E
2
4
5
7
9
Featherstorm
R
6
11

Bảng Ngọc Xayah

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xayah

Bảng Ngọc Xayah
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
>99%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
0%
Overheal
24%
Triumph
<1%
Presence of Mind
76%
Legend: Alacrity
<1%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
>99%
Coup de Grace
37%
Cut Down
62%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
47%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
56%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
94%
Flex
5%