Azir
D

Bảng Ngọc Azir

the Emperor of the Sands • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Azir ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Azir mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
46.4%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
73,514
Trận

Mạnh so với

Yasuo
49.2%
4,726
Aurora
50.3%
4,218
Lissandra
50.4%
896
Hwei
51.5%
2,534
Tristana
51.9%
2,403

Yếu so với

Aurelion Sol
58.3%
1,491
Xerath
58.3%
1,598
Viktor
57.1%
1,341
Ekko
56.9%
909
Veigar
56.7%
2,192

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
46.5%
69,346 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
46.5%
71,200 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothSorcerer's ShoesLiandry's Torment
52%
16,815 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
56.4%60.3%58.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arise!
W
Conquering Sands
Q
Shifting Sands
E
49%
47,736 Trận
Conquering Sands
Q
2
8
10
12
13
Arise!
W
1
4
5
7
9
Shifting Sands
E
3
14
15
Emperor's Divide
R
6
11

Bảng Ngọc Azir

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Azir

Bảng Ngọc Azir
PrecisionPrecision
Press the Attack
6%
Fleet Footwork
83%
Conqueror
11%
Absorb Life
75%
Triumph
0%
Presence of Mind
25%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
96%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
23%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
2%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
33%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
43%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
83%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
18%