Azir
D

Bảng Ngọc Azir

the Emperor of the Sands • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Azir ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Azir mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
44.8%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
289,871
Trận

Mạnh so với

Yasuo
50.5%
14,683
Zoe
53.2%
2,965
Zed
53.5%
9,946
Akali
53.5%
16,281
Vladimir
53.8%
3,474

Yếu so với

Xerath
59%
6,594
Veigar
58.5%
8,098
Aurelion Sol
57.8%
3,493
Lux
57.4%
6,834
Twisted Fate
57.1%
5,079

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
44.8%
262,257 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
45%
277,877 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesNashor's Tooth
50.2%
31,259 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Void Staff
53.5%58.9%56.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arise!
W
Conquering Sands
Q
Shifting Sands
E
46%
185,850 Trận
Conquering Sands
Q
2
8
10
12
13
Arise!
W
1
4
5
7
9
Shifting Sands
E
3
14
15
Emperor's Divide
R
6
11

Bảng Ngọc Azir

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Azir

Bảng Ngọc Azir
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
26%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
74%
Overheal
0%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
52%
Cut Down
8%
Last Stand
40%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
12%
Perfect Timing
24%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
68%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
31%
Flex
26%
Flex
45%