Azir
D

Bảng Ngọc Azir

the Emperor of the Sands • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Azir ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Azir mà bạn đang tìm!
14%
Tỉ lệ bị chọn
45.5%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
6,806
Trận

Mạnh so với

Corki
42.5%
113
Lissandra
45.9%
74
Katarina
46.5%
202
Fizz
47.7%
111
Yasuo
48%
346

Yếu so với

Irelia
65.7%
99
Vex
64%
111
Kassadin
62.7%
161
Sylas
62.7%
201
Annie
62.5%
72

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
45.4%
6,539 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
45.4%
6,613 Trận

Các Trang bị chính

Nashor's ToothSorcerer's ShoesLiandry's Torment
52.3%
197 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Banshee's Veil
53.4%60.3%58.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arise!
W
Conquering Sands
Q
Shifting Sands
E
47%
4,552 Trận
Conquering Sands
Q
2
8
10
12
13
Arise!
W
1
4
5
7
9
Shifting Sands
E
3
14
15
Emperor's Divide
R
6
11

Bảng Ngọc Azir

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Azir

Bảng Ngọc Azir
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
>99%
Font of Life
<1%
Shield Bash
0%
Conditioning
38%
Second Wind
31%
Bone Plating
31%
Overgrowth
99%
Revitalize
0%
Unflinching
1%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
75%
Flex
0%
Flex
0%