Nasus
D

Bảng Ngọc Nasus

the Curator of the Sands • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nasus ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nasus mà bạn đang tìm!
6.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.6%
Tỉ lệ thắng
7.2%
Tỉ lệ bị cấm
363,876
Trận

Mạnh so với

Yasuo
42.2%
4,197
Jayce
42.3%
7,857
Gnar
43.2%
5,176
K'Sante
43.6%
7,730
Tryndamere
44.2%
7,354

Yếu so với

Illaoi
52.4%
11,628
Garen
52%
20,660
Trundle
50.9%
8,794
Tahm Kench
50.7%
6,003
Camille
50.1%
6,034

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
53.1%
258,268 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
53.4%
235,298 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Divine Sunderer
Frozen Heart
57.1%
56,194 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spirit Visage
Thornmail
Gargoyle Stoneplate
59%59.6%59.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Siphoning Strike
Q
Wither
W
Spirit Fire
E
54%
99,310 Trận
Siphoning Strike
Q
1
4
5
7
9
Wither
W
2
8
10
12
13
Spirit Fire
E
3
14
15
Fury of the Sands
R
6
11

Bảng Ngọc Nasus

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nasus

Bảng Ngọc Nasus
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
100%
Bone Plating
0%
Overgrowth
0%
Revitalize
0%
Unflinching
100%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%