Seraphine
D

Bảng Ngọc Seraphine

the Starry-Eyed Songstress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Seraphine ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Seraphine mà bạn đang tìm!
4.5%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
407,382
Trận

Mạnh so với

Yuumi
48.5%
10,317
Milio
48.9%
4,959
Lulu
49.3%
10,624
Thresh
50.2%
20,599
Pantheon
50.3%
5,505

Yếu so với

Xerath
54.2%
14,463
Zyra
53.9%
19,318
Sona
52.9%
7,489
Brand
52.8%
12,452
Janna
52.5%
4,647

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
49.3%
110,693 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
49%
385,051 Trận

Các Trang bị chính

Echoes of Helia
Ionian Boots of LucidityRylai's Crystal Scepter
53.8%
35,156 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Imperial Mandate
Rabadon's Deathcap
54.9%55.7%52.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

High Note
Q
Surround Sound
W
Beat Drop
E
52%
82,468 Trận
High Note
Q
1
4
5
7
9
Surround Sound
W
3
8
10
12
13
Beat Drop
E
2
14
15
Encore
R
6
11

Bảng Ngọc Seraphine

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Seraphine

Bảng Ngọc Seraphine
SorcerySorcery
Summon Aery
94%
Arcane Comet
6%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
97%
Celerity
<1%
Absolute Focus
3%
Scorch
8%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
92%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
82%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
83%
Cosmic Insight
34%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
16%
Offense
74%
Offense
11%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
89%
Flex
7%