5

Bảng Ngọc Seraphine

Ca Sĩ Mộng Mơ • Platinum+
1.4%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
12.7%
Tỉ lệ bị cấm
34.1K
Trận

Mạnh so với

59.3%
656
57.5%
568
56.7%
1,262
55.5%
1,064
54.3%
543

Yếu so với

38.9%
524
43.4%
687
45.0%
405
45.3%
1,240
45.7%
515

Phép Bổ Trợ

49.8%
23,397 Trận

Các Trang bị khởi động

2
50.4%
24,048 Trận

Các Trang bị chính

55.9%
4,768 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

60.5%
75.8%
77.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
51.6%
18,041 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Seraphine

Bảng Ngọc Seraphine

Pháp Thuật

79%
2%
19%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
72%
2%
26%

Cảm Hứng

0%
6%
2%
11%
9%
77%
83%
0%
11%
Offense
17%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
72%
Flex
0%
Flex
25%
Offense
11%
Flex
0%
Flex
75%

opgg Bảng Ngọc Seraphine

Tỷ lệ chọn cao nhất

20.2%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

64.3%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Sinh ra ở thành phố Piltover dù có cha mẹ là người Zaun, Bảng Ngọc Seraphine sở hữu thiên bẩm lắng nghe linh hồn của những người khác—thế giới với cô là một khúc ca, và cô đáp lại lời ca ấy. Dù những âm thanh đó đã từng khiến cô choáng ngợp trong thời niên thiếu, nhưng giờ đây chúng là nguồn cảm hứng cho cô, khi cô biến những âm thanh hỗn loạn thành một bản hòa tấu. Cô trình diễn tại nơi thành phố bên dưới, để nhắc nhở những cư dân ở đây rằng họ không cô độc, và họ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết cùng nhau, và trong mắt cô, tiềm năng trong họ là vô tận.