Bảng Ngọc Seraphine
4

Bảng Ngọc Seraphine

Ca Sĩ Mộng Mơ • Platinum+
4.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
3.1%
Tỉ lệ bị cấm
94.7K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Kiệt Sức
Tốc Biến
49.5%
50,600 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
49.4%
90,925 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Bùa Nguyệt Thạch
Trượng Lưu Thủy
59.3%
9,093 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bình Thải Hóa Dược
Đồng Hồ Cát Zhonya
Mũ Phù Thủy Rabadon
60.5%
61.1%
68.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Nốt Cao
Q
Đổi Nhịp
E
Thanh Âm Bao Phủ
W
54.8%
18,374 Trận
Nốt Cao
1
4
5
7
9
 
Thanh Âm Bao Phủ
3
14
15
17
18
 
Đổi Nhịp
2
8
10
12
13
 
Khúc Ca Lan Tỏa
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Seraphine

Bảng Ngọc Seraphine
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
34%
Nện Khiên
66%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
21%
Giáp Cốt
77%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
91%
Kiên Cường
9%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
95%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
Offense
64%
Offense
95%
Defense
0%
Offense
7%
Flex
5%
Flex
82%
Offense
28%
Flex
0%
Flex
18%

opgg Bảng Ngọc Seraphine

Tỷ lệ chọn cao nhất

27.6%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

49.1%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Sinh ra ở thành phố Piltover dù có cha mẹ là người Zaun, Bảng Ngọc Seraphine sở hữu thiên bẩm lắng nghe linh hồn của những người khác—thế giới với cô là một khúc ca, và cô đáp lại lời ca ấy. Dù những âm thanh đó đã từng khiến cô choáng ngợp trong thời niên thiếu, nhưng giờ đây chúng là nguồn cảm hứng cho cô, khi cô biến những âm thanh hỗn loạn thành một bản hòa tấu. Cô trình diễn tại nơi thành phố bên dưới, để nhắc nhở những cư dân ở đây rằng họ không cô độc, và họ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết cùng nhau, và trong mắt cô, tiềm năng trong họ là vô tận.