Sona
D

Bảng Ngọc Sona

Maven of the Strings • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sona ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Sona mà bạn đang tìm!
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
51%
Tỉ lệ thắng
0.1%
Tỉ lệ bị cấm
146,883
Trận

Mạnh so với

Pantheon
44.8%
1,513
Yuumi
45.1%
3,730
Karma
45.8%
3,168
Lulu
46.2%
4,061
Ashe
46.5%
2,986

Yếu so với

Blitzcrank
51.9%
4,909
Zyra
51.6%
5,701
Renata Glasc
51.5%
2,994
Rell
50.7%
2,090
Senna
50.6%
10,194

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52%
27,995 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.8%
134,330 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Echoes of Helia
Archangel's Staff
60.2%
13,491 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Staff of Flowing Water
Ardent Censer
Rylai's Crystal Scepter
63.9%63.6%70.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Aria of Perseverance
W
Hymn of Valor
Q
Song of Celerity
E
56%
35,405 Trận
Hymn of Valor
Q
1
8
10
12
13
Aria of Perseverance
W
2
4
5
7
9
Song of Celerity
E
3
14
15
Crescendo
R
6
11

Bảng Ngọc Sona

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sona

Bảng Ngọc Sona
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
33%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
67%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
17%
Shield Bash
0%
Conditioning
50%
Second Wind
0%
Bone Plating
33%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
83%
Offense
0%
Offense
17%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%