Sona
D

Bảng Ngọc Sona

Maven of the Strings • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sona ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Sona mà bạn đang tìm!
16%
Tỉ lệ bị chọn
52.5%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
2,103
Trận

Mạnh so với

Alistar
37.3%
102
Galio
37.5%
24
Shaco
38.3%
81
Malphite
38.5%
26
Neeko
39%
77

Yếu so với

Taric
58.6%
58
Tahm Kench
58.3%
60
Skarner
58%
50
Brand
57.1%
198
Rakan
54.6%
183

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.7%
1,023 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
53.1%
2,004 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerIonian Boots of LucidityMoonstone Renewer
62%
108 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Archangel's Staff
Staff of Flowing Water
Morellonomicon
60.7%64.4%88.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Aria of Perseverance
W
Hymn of Valor
Q
Song of Celerity
E
58%
669 Trận
Hymn of Valor
Q
1
8
10
12
13
Aria of Perseverance
W
2
4
5
7
9
Song of Celerity
E
3
14
15
Crescendo
R
6
11

Bảng Ngọc Sona

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sona

Bảng Ngọc Sona
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
39%
Celerity
55%
Absolute Focus
6%
Scorch
67%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
33%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
30%
Second Wind
36%
Bone Plating
33%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
69%
Offense
28%
Offense
3%
Offense
94%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
0%
Flex
0%