Sona
D

Bảng Ngọc Sona

Maven of the Strings • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sona ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Sona mà bạn đang tìm!
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.9%
Tỉ lệ thắng
0.2%
Tỉ lệ bị cấm
86,828
Trận

Mạnh so với

Ashe
44.6%
1,015
Bard
45%
880
Pantheon
45.6%
1,083
Morgana
45.8%
3,688
Senna
45.9%
2,542

Yếu so với

Braum
52.5%
1,709
Zyra
51%
2,568
Leona
50.8%
4,802
Seraphine
50.4%
4,696
Soraka
50.4%
2,190

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.9%
44,050 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.1%
80,439 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerIonian Boots of LucidityMoonstone Renewer
53.4%
8,627 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Archangel's Staff
Staff of Flowing Water
Ardent Censer
60.4%64.6%66.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Aria of Perseverance
W
Hymn of Valor
Q
Song of Celerity
E
56%
20,900 Trận
Hymn of Valor
Q
1
8
10
12
13
Aria of Perseverance
W
2
4
5
7
9
Song of Celerity
E
3
14
15
Crescendo
R
6
11

Bảng Ngọc Sona

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Sona

Bảng Ngọc Sona
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
98%
Celerity
2%
Absolute Focus
0%
Scorch
86%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
14%
PrecisionPrecision
Absorb Life
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
12%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
88%
Last Stand
0%
Adapative Force
86%
Attack Speed
0%
Ability Haste
14%
Adapative Force
65%
Move Speed
0%
Health Scaling
35%
Base Health
35%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
63%