Bảng Ngọc Aurelion Sol
1

Bảng Ngọc Aurelion Sol

Ác Long Thượng Giới • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Aurelion Sol ở Mid đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Aurelion Sol mà bạn đang tìm!
9.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
57.3%
Tỉ lệ bị cấm
204.8K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Dịch Chuyển
51.5%
181,693 Trận

Các Trang bị khởi động

Nhẫn Doran
Bình Máu
2
51.5%
124,597 Trận

Các Trang bị chính

Trượng Trường Sinh
Giày Pháp Sư
Trượng Pha Lê Rylai
55.1%
49,071 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Quyền Trượng Thiên Thần
Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư Vô
59.8%
65.2%
63.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hơi Thở Hỏa Tinh
Q
Hố Đen Kỳ Bí
E
Thượng Long Cảnh Giới
W
52.7%
153,518 Trận
Hơi Thở Hỏa Tinh
2
4
5
7
9
 
Thượng Long Cảnh Giới
3
14
15
 
Hố Đen Kỳ Bí
1
8
10
12
13
 
Sao Rơi / Màn Trời Giáng Thế
6
11
 

Bảng Ngọc Aurelion Sol

Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aurelion Sol

Bảng Ngọc Aurelion Sol
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
91%
Mau Lẹ
1%
Tập Trung Tuyệt Đối
8%
Thiêu Rụi
43%
Thủy Thượng Phiêu
1%
Cuồng Phong Tích Tụ
56%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
33%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
50%
Giao Hàng Bánh Quy
48%
Thấu Thị Vũ Trụ
69%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
52%
Offense
99%
Defense
6%
Offense
44%
Flex
0%
Flex
28%
Offense
4%
Flex
1%
Flex
65%

Lore

Bảng Ngọc Aurelion Sol đã từng ngự trị trên những dải thiên hà vô tận của vũ trụ cùng với những tạo tác kỳ quan do chính ông tạo ra. Nhưng giờ đây, ông lại phải sử dụng thứ sức mạnh thánh thần của mình theo lệnh của một vương quốc ngoài rìa vũ trụ - nơi đã từng lừa ông để ông phục vụ chúng. Dù có phải kéo sao trên trời xuống, Bảng Ngọc Aurelion Sol cũng sẽ tất cả để đổi lấy sự tự do và trở về với những cung đường đầy sao của mình.