Ashe
D

Bảng Ngọc Ashe

the Frost Archer • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ashe ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Ashe mà bạn đang tìm!
38.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
5.3%
Tỉ lệ bị cấm
18,897
Trận

Mạnh so với

Smolder
44.6%
621
Aphelios
45.3%
393
Zeri
46.7%
615
Tristana
47.2%
523
Varus
48%
600

Yếu so với

Nilah
55.6%
293
Kog'Maw
53.6%
442
Samira
53%
577
Jinx
51.1%
2,560
Jhin
50.7%
1,550

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.5%
14,638 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.6%
17,810 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerTrinity Force
55.3%
1,513 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Terminus
Wit's End
Lord Dominik's Regards
56.1%55.9%60.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Volley
W
Ranger's Focus
Q
Hawkshot
E
52%
7,694 Trận
Ranger's Focus
Q
2
8
10
12
13
Volley
W
1
4
5
7
9
Hawkshot
E
3
14
15
Enchanted Crystal Arrow
R
6
11

Bảng Ngọc Ashe

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ashe

Bảng Ngọc Ashe
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
83%
Taste of Blood
17%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
98%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
2%
Treasure Hunter
1%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
<1%
Ultimate Hunter
98%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Triple Tonic
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
99%
Cosmic Insight
1%
Approach Velocity
99%
Time Warp Tonic
0%
Offense
9%
Offense
92%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
0%
Flex
0%