Yasuo
D

Bảng Ngọc Yasuo

the Unforgiven • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yasuo ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Yasuo mà bạn đang tìm!
13.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
25.5%
Tỉ lệ bị cấm
1,196,230
Trận

Mạnh so với

Tristana
46.8%
16,817
LeBlanc
47.6%
22,520
Irelia
48.3%
26,214
Katarina
48.6%
38,382
Sylas
48.7%
48,542

Yếu so với

Aurelion Sol
55.6%
18,823
Renekton
55.5%
14,334
Malzahar
54.9%
32,391
Lissandra
54%
19,861
Pantheon
53.9%
28,873

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.1%
1,015,837 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.7%
949,091 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken Slayer
Infinity Edge
53.1%
312,609 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Death's Dance
Guardian Angel
56.3%54.8%56.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Steel Tempest
Q
Sweeping Blade
E
Wind Wall
W
51%
835,007 Trận
Steel Tempest
Q
1
4
5
7
9
Wind Wall
W
3
14
15
Sweeping Blade
E
2
8
10
12
13
Last Breath
R
6
11

Bảng Ngọc Yasuo

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Yasuo

Bảng Ngọc Yasuo
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
>99%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
6%
Cut Down
3%
Last Stand
91%
ResolveResolve
Demolish
3%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
5%
Second Wind
71%
Bone Plating
24%
Overgrowth
21%
Revitalize
38%
Unflinching
38%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
77%
Flex
22%