Yasuo
D

Bảng Ngọc Yasuo

the Unforgiven • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yasuo ở Mid đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Yasuo mà bạn đang tìm!
11.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
22.3%
Tỉ lệ bị cấm
539,949
Trận

Mạnh so với

Corki
45.3%
6,041
Tristana
47.7%
13,385
Hwei
47.8%
15,425
Twisted Fate
48.1%
7,436
Katarina
48.2%
17,254

Yếu so với

Pantheon
54.8%
6,798
Malzahar
54.8%
14,492
Brand
54.4%
11,869
Aurelion Sol
53.9%
11,181
Viktor
53.8%
7,386

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.2%
166,420 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.5%
425,309 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingInfinity Edge
54.1%
80,745 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Bloodthirster
Death's Dance
58.1%58.4%56.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Steel Tempest
Q
Sweeping Blade
E
Wind Wall
W
50%
355,908 Trận
Steel Tempest
Q
1
4
5
7
9
Wind Wall
W
3
14
15
Sweeping Blade
E
2
8
10
12
13
Last Breath
R
6
11

Bảng Ngọc Yasuo

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Yasuo

Bảng Ngọc Yasuo
PrecisionPrecision
Press the Attack
13%
Fleet Footwork
51%
Conqueror
9%
Absorb Life
56%
Triumph
44%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Haste
<1%
Legend: Bloodline
1%
Coup de Grace
6%
Cut Down
37%
Last Stand
58%
ResolveResolve
Demolish
4%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
3%
Second Wind
63%
Bone Plating
32%
Overgrowth
81%
Revitalize
3%
Unflinching
14%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
55%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
45%