Swain
D

Bảng Ngọc Swain

the Noxian Grand General • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Swain ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Swain mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
3.6%
Tỉ lệ bị cấm
252,253
Trận

Mạnh so với

Alistar
45.1%
4,780
Nautilus
45.8%
12,298
Rell
45.9%
4,085
Braum
46.2%
2,630
Leona
46.4%
7,675

Yếu so với

Nami
54%
5,703
Xerath
53.7%
7,713
Zyra
53.4%
8,781
Milio
53.2%
3,943
Brand
52.9%
8,113

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.2%
201,507 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
50.6%
234,865 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesZhonya's Hourglass
56.4%
15,948 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Demonic Embrace
Spirit Visage
58.6%60%61.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death's Hand
Q
Vision of Empire
W
Nevermove
E
53%
74,161 Trận
Death's Hand
Q
3
4
5
7
9
Vision of Empire
W
2
8
10
12
13
Nevermove
E
1
14
15
Demonic Ascension
R
6
11

Bảng Ngọc Swain

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Swain

Bảng Ngọc Swain
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
3%
Legend: Tenacity
98%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
8%
Cut Down
0%
Last Stand
92%
ResolveResolve
Demolish
<1%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
48%
Second Wind
10%
Bone Plating
43%
Overgrowth
48%
Revitalize
48%
Unflinching
3%
Offense
28%
Offense
71%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
2%
Flex
<1%
Defense
2%
Flex
92%
Flex
6%