Swain
D

Bảng Ngọc Swain

the Noxian Grand General • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Swain ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Swain mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.6%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm
69,444
Trận

Mạnh so với

Rell
46.4%
871
Alistar
47.4%
1,147
Nautilus
47.4%
4,427
Pantheon
47.6%
1,122
Senna
48.4%
2,491

Yếu so với

Xerath
58.6%
1,397
Janna
57.4%
1,025
Nami
56%
2,373
Milio
55.7%
1,273
Soraka
55.4%
1,534

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.4%
53,167 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.2%
58,744 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBlackfire TorchSorcerer's Shoes
51.6%
5,072 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Zhonya's Hourglass
Rylai's Crystal Scepter
55.1%56.5%61.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death's Hand
Q
Vision of Empire
W
Nevermove
E
51%
21,524 Trận
Death's Hand
Q
3
4
5
7
9
Vision of Empire
W
2
8
10
12
13
Nevermove
E
1
14
15
Demonic Ascension
R
6
11

Bảng Ngọc Swain

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Swain

Bảng Ngọc Swain
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Absorb Life
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
100%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
13%
Cut Down
0%
Last Stand
88%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
63%
Second Wind
0%
Bone Plating
38%
Overgrowth
50%
Revitalize
50%
Unflinching
0%
Adapative Force
38%
Attack Speed
63%
Ability Haste
0%
Adapative Force
88%
Move Speed
0%
Health Scaling
13%
Base Health
0%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
100%