Anivia
D

Bảng Ngọc Anivia

the Cryophoenix • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Anivia ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Anivia mà bạn đang tìm!
1.6%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
87,632
Trận

Mạnh so với

Azir
44.3%
2,495
Zed
45.6%
3,268
LeBlanc
45.6%
1,540
Yasuo
45.8%
4,173
Zoe
46.7%
978

Yếu so với

Aurelion Sol
52.4%
1,225
Malzahar
50.9%
2,070
Xerath
50.7%
2,051
Ekko
50.5%
1,196
Kassadin
50.4%
1,054

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.9%
66,410 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.8%
62,856 Trận

Các Trang bị chính

Rod of Ages
Sorcerer's ShoesArchangel's Staff
56.4%
21,524 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Shadowflame
56.9%58.5%55%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Frostbite
E
Flash Frost
Q
Crystallize
W
54%
37,592 Trận
Flash Frost
Q
1
8
10
12
13
Crystallize
W
4
14
15
Frostbite
E
2
3
5
7
9
Glacial Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Anivia

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Anivia

Bảng Ngọc Anivia
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
100%
Ultimate Hunter
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
31%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
66%
Cut Down
3%
Last Stand
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
27%
Flex
64%