Anivia
D

Bảng Ngọc Anivia

the Cryophoenix • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Anivia ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Anivia mà bạn đang tìm!
1.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
50,068
Trận

Mạnh so với

Tristana
44.1%
1,496
Vladimir
44.5%
795
Zoe
44.6%
534
Talon
44.7%
584
Lissandra
44.8%
650

Yếu so với

Aurelion Sol
53.2%
1,217
Fizz
51.4%
1,132
Veigar
51%
1,638
Diana
50.6%
741
Lux
50.5%
1,572

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
53.8%
8,331 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
53.1%
36,173 Trận

Các Trang bị chính

Rod of AgesSorcerer's ShoesArchangel's Staff
56%
12,301 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Zhonya's Hourglass
Void Staff
57.5%56.5%56.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Frostbite
E
Flash Frost
Q
Crystallize
W
55%
21,576 Trận
Flash Frost
Q
1
8
10
12
13
Crystallize
W
4
14
15
Frostbite
E
2
3
5
7
9
Glacial Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Anivia

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Anivia

Bảng Ngọc Anivia
DominationDomination
Electrocute
100%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Relentless Hunter
100%
Ultimate Hunter
0%
PrecisionPrecision
Absorb Life
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
67%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
33%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
33%
Cut Down
67%
Last Stand
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
67%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
33%