Alistar
D

Bảng Ngọc Alistar

the Minotaur • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Alistar ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Alistar mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
157,667
Trận

Mạnh so với

Pantheon
45.8%
1,998
Nautilus
47.3%
11,175
Yuumi
47.3%
4,468
Blitzcrank
47.7%
8,064
Thresh
48.9%
9,500

Yếu so với

Brand
53.8%
3,246
Swain
53.3%
2,036
Janna
53.3%
2,082
Seraphine
53.1%
4,578
Morgana
53%
4,846

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.2%
126,276 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.2%
152,435 Trận

Các Trang bị chính

Celestial OppositionPlated SteelcapsWarmog's Armor
53.2%
15,868 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Locket of the Iron Solari
Thornmail
Zeke's Convergence
59.3%61.5%59.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Pulverize
Q
Headbutt
W
Trample
E
55%
75,229 Trận
Pulverize
Q
1
4
5
7
9
Headbutt
W
2
8
10
12
13
Trample
E
3
14
15
Unbreakable Will
R
6
11

Bảng Ngọc Alistar

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Alistar

Bảng Ngọc Alistar
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
2%
Font of Life
98%
Shield Bash
<1%
Conditioning
8%
Second Wind
29%
Bone Plating
62%
Overgrowth
82%
Revitalize
<1%
Unflinching
17%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
98%
Magical Footwear
1%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
<1%
Biscuit Delivery
2%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
2%
Attack Speed
4%
Ability Haste
88%
Adapative Force
<1%
Move Speed
60%
Health Scaling
46%
Base Health
72%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
27%