Alistar
D

Bảng Ngọc Alistar

the Minotaur • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Alistar ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Alistar mà bạn đang tìm!
4.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
1.8%
Tỉ lệ bị cấm
219,401
Trận

Mạnh so với

Pantheon
43.5%
2,357
Yuumi
44.4%
4,505
Ashe
47.2%
4,337
Nautilus
47.4%
13,922
Rell
48.3%
6,156

Yếu so với

Swain
55.1%
4,319
Janna
54.9%
4,612
Morgana
52.9%
7,937
Renata Glasc
52.4%
5,731
Senna
52%
11,528

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.5%
178,600 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
50.7%
192,725 Trận

Các Trang bị chính

Mobility Boots
Radiant Virtue
Knight's Vow
63%
7,736 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Thornmail
Gargoyle Stoneplate
63.3%61%88.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Pulverize
Q
Headbutt
W
Trample
E
55%
114,920 Trận
Pulverize
Q
1
4
5
7
9
Headbutt
W
2
8
10
12
13
Trample
E
3
14
15
Unbreakable Will
R
6
11

Bảng Ngọc Alistar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Alistar

Bảng Ngọc Alistar
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
>99%
Magical Footwear
<1%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
96%
Biscuit Delivery
3%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
>99%
Transcendence
1%
Celerity
25%
Absolute Focus
0%
Scorch
<1%
Waterwalking
73%
Gathering Storm
1%
Offense
5%
Offense
2%
Offense
88%
Offense
3%
Flex
66%
Flex
37%
Defense
<1%
Flex
71%
Flex
29%