Evelynn
D

Bảng Ngọc Evelynn

Agony's Embrace • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Evelynn ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Evelynn mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
7.4%
Tỉ lệ bị cấm
424,007
Trận

Mạnh so với

Gragas
46.1%
4,418
Kindred
46.6%
4,760
Nidalee
46.6%
7,741
Lee Sin
46.7%
22,001
Hecarim
46.7%
10,421

Yếu so với

Rek'Sai
52.6%
5,431
Amumu
51.9%
8,348
Nocturne
51.2%
22,059
Fiddlesticks
51%
7,068
Zac
50.9%
6,167

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.3%
416,919 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
51.4%
295,486 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Hextech Rocketbelt
Mejai's Soulstealer
68.8%
38,648 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Void Staff
Banshee's Veil
64.2%61.8%64.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hate Spike
Q
Whiplash
E
Allure
W
56%
77,782 Trận
Hate Spike
Q
1
3
5
7
9
Allure
W
4
14
15
Whiplash
E
2
8
10
12
13
Last Caress
R
6
11

Bảng Ngọc Evelynn

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Evelynn

Bảng Ngọc Evelynn
DominationDomination
Electrocute
>99%
Predator
0%
Dark Harvest
<1%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
>99%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
19%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
78%
Ultimate Hunter
3%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
100%
Scorch
0%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
>99%
Offense
96%
Offense
<1%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
84%
Flex
20%
Flex
3%