Evelynn
D

Bảng Ngọc Evelynn

Agony's Embrace • Platinum+
JUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Evelynn ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Evelynn mà bạn đang tìm!
16.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
13.7%
Tỉ lệ bị cấm
8,106
Trận

Mạnh so với

Sylas
40.6%
138
Nidalee
41.4%
87
Hecarim
41.5%
118
Jax
42.1%
133
Taliyah
42.2%
83

Yếu so với

Rammus
60.2%
98
Fiddlesticks
57.6%
118
Kindred
56.5%
186
Rek'Sai
55.1%
107
Bel'Veth
54.9%
162

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.3%
7,942 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
52.2%
2,161 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesLich BaneMejai's Soulstealer
69.6%
473 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Void Staff
Banshee's Veil
63.8%63.2%67.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hate Spike
Q
Whiplash
E
Allure
W
54%
1,757 Trận
Hate Spike
Q
1
3
5
7
9
Allure
W
4
14
15
Whiplash
E
2
8
10
12
13
Last Caress
R
6
11

Bảng Ngọc Evelynn

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Evelynn

Bảng Ngọc Evelynn
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
96%
Ultimate Hunter
4%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
100%
Scorch
0%
Waterwalking
4%
Gathering Storm
96%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
100%
Flex
0%
Flex
0%