Kog'Maw
D

Bảng Ngọc Kog'Maw

the Mouth of the Abyss • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kog'Maw ở ĐTCL đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Kog'Maw mà bạn đang tìm!
1.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
151,016
Trận

Mạnh so với

Zeri
46.1%
3,974
Draven
46.6%
3,808
Aphelios
46.7%
3,036
Varus
47%
2,791
Jinx
47.5%
5,392

Yếu so với

Nilah
53.7%
2,431
Miss Fortune
51.1%
10,704
Jhin
50.4%
9,744
Sivir
49.8%
3,880
Ashe
49.5%
12,187

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.3%
96,320 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.5%
90,910 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined King
Guinsoo's Rageblade
54.4%
41,138 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Runaan's Hurricane
Wit's End
Guardian Angel
59.6%60.2%57.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bio-Arcane Barrage
W
Caustic Spittle
Q
Void Ooze
E
53%
63,016 Trận
Caustic Spittle
Q
2
8
10
12
13
Bio-Arcane Barrage
W
1
4
5
7
9
Void Ooze
E
3
14
15
Living Artillery
R
6
11

Bảng Ngọc Kog'Maw

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kog'Maw

Bảng Ngọc Kog'Maw
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
4%
Presence of Mind
96%
Legend: Alacrity
73%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
27%
Coup de Grace
3%
Cut Down
33%
Last Stand
64%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
24%
Second Wind
1%
Bone Plating
75%
Overgrowth
99%
Revitalize
1%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
85%
Flex
14%