Kog'Maw
D

Bảng Ngọc Kog'Maw

the Mouth of the Abyss • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kog'Maw ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kog'Maw mà bạn đang tìm!
16.2%
Tỉ lệ bị chọn
53.3%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
7,886
Trận

Mạnh so với

Samira
37.1%
291
Tristana
42.5%
200
Kalista
43.2%
81
Smolder
43.6%
264
Kai'Sa
43.6%
707

Yếu so với

Vayne
52.6%
274
Varus
51.6%
244
Jinx
50.6%
1,182
Sivir
50.4%
129
Xayah
50%
116

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
53.4%
6,608 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
53.5%
7,102 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingGuinsoo's Rageblade
58.3%
1,870 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Runaan's Hurricane
Terminus
Jak'Sho, The Protean
59.4%57.3%56.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bio-Arcane Barrage
W
Caustic Spittle
Q
Void Ooze
E
54%
3,997 Trận
Caustic Spittle
Q
2
8
10
12
13
Bio-Arcane Barrage
W
1
4
5
7
9
Void Ooze
E
3
14
15
Living Artillery
R
6
11

Bảng Ngọc Kog'Maw

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kog'Maw

Bảng Ngọc Kog'Maw
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
3%
Triumph
76%
Presence of Mind
21%
Legend: Alacrity
31%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
69%
Coup de Grace
12%
Cut Down
11%
Last Stand
77%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
2%
Conditioning
73%
Second Wind
4%
Bone Plating
21%
Overgrowth
97%
Revitalize
2%
Unflinching
<1%
Offense
0%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
94%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
57%
Flex
0%
Flex
0%