Kog'Maw
D

Bảng Ngọc Kog'Maw

the Mouth of the Abyss • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kog'Maw ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Kog'Maw mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
52.6%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
71,378
Trận

Mạnh so với

Varus
42.5%
1,173
Tristana
43.5%
1,822
Aphelios
44.7%
2,066
Lucian
45.2%
2,847
Vayne
45.3%
2,178

Yếu so với

Jhin
49.5%
7,351
Sivir
49.4%
933
Miss Fortune
49.3%
6,712
Jinx
48.8%
7,115
Caitlyn
48.6%
7,054

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
52.9%
41,853 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
53%
60,394 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingGuinsoo's Rageblade
55.4%
19,322 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Runaan's Hurricane
Terminus
Jak'Sho, The Protean
58.4%59.3%56.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bio-Arcane Barrage
W
Caustic Spittle
Q
Void Ooze
E
54%
31,556 Trận
Caustic Spittle
Q
2
8
10
12
13
Bio-Arcane Barrage
W
1
4
5
7
9
Void Ooze
E
3
14
15
Living Artillery
R
6
11

Bảng Ngọc Kog'Maw

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Kog'Maw

Bảng Ngọc Kog'Maw
PrecisionPrecision
Press the Attack
59%
Fleet Footwork
41%
Conqueror
0%
Absorb Life
71%
Triumph
3%
Presence of Mind
26%
Legend: Alacrity
74%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
26%
Coup de Grace
5%
Cut Down
95%
Last Stand
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
5%
Cash Back
14%
Triple Tonic
12%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
70%
Cosmic Insight
97%
Approach Velocity
3%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
91%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
9%