Sivir
D

Bảng Ngọc Sivir

the Battle Mistress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sivir ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Sivir mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
48.8%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
60,936
Trận

Mạnh so với

Smolder
45.1%
978
Ezreal
46.3%
3,142
Zeri
47.5%
992
Varus
47.6%
1,855
Xayah
48.1%
1,037

Yếu so với

Ashe
53.5%
3,726
Twitch
53.3%
1,447
Vayne
53.1%
1,800
Jinx
52.9%
6,539
Draven
52.8%
2,004

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
49.5%
15,641 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.3%
48,692 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's GreavesNavori Flickerblade
51.3%
10,718 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
56.9%57.2%57.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Boomerang Blade
Q
Ricochet
W
Spell Shield
E
50%
28,186 Trận
Boomerang Blade
Q
1
4
5
7
9
Ricochet
W
2
8
10
12
13
Spell Shield
E
3
14
15
On The Hunt
R
6
11

Bảng Ngọc Sivir

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Sivir

Bảng Ngọc Sivir
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Fleet Footwork
35%
Conqueror
0%
Absorb Life
0%
Triumph
73%
Presence of Mind
27%
Legend: Alacrity
84%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
16%
Coup de Grace
90%
Cut Down
10%
Last Stand
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
78%
Nimbus Cloak
1%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
21%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
100%
Adapative Force
0%
Attack Speed
99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
17%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
85%