Sivir
D

Bảng Ngọc Sivir

the Battle Mistress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sivir ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Sivir mà bạn đang tìm!
3.9%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
209,780
Trận

Mạnh so với

Xayah
47.5%
9,382
Aphelios
47.7%
5,362
Kalista
48%
3,593
Kai'Sa
48.1%
20,528
Ezreal
48.7%
26,751

Yếu so với

Vayne
53.2%
10,514
Twitch
53%
4,032
Miss Fortune
52.4%
13,213
Draven
52.2%
4,652
Ashe
52.1%
12,950

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.9%
83,007 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.5%
137,275 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's Greaves
Navori Quickblades
53.8%
55,227 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Phantom Dancer
Bloodthirster
Guardian Angel
59.5%59.4%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Boomerang Blade
Q
Ricochet
W
Spell Shield
E
52%
96,106 Trận
Boomerang Blade
Q
1
4
5
7
9
Ricochet
W
2
8
10
12
13
Spell Shield
E
3
14
15
On The Hunt
R
6
11

Bảng Ngọc Sivir

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sivir

Bảng Ngọc Sivir
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
0%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
<1%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
>99%
Coup de Grace
32%
Cut Down
68%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
66%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
36%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
7%