Talon
D

Bảng Ngọc Talon

the Blade's Shadow • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Talon ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Talon mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
184,841
Trận

Mạnh so với

Azir
45.9%
4,501
Zoe
46.7%
1,984
LeBlanc
46.8%
3,534
Kassadin
47.7%
1,942
Akali
47.8%
12,279

Yếu so với

Pantheon
53.5%
2,662
Fizz
52.4%
5,272
Akshan
52%
1,929
Neeko
51.9%
2,589
Irelia
51.7%
3,593

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52%
50,570 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.7%
60,127 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Ionian Boots of LucidityProwler's Claw
52.5%
27,199 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Axiom Arc
Serylda's Grudge
Guardian Angel
59.7%60.3%64%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Rake
W
Noxian Diplomacy
Q
Assassin's Path
E
52%
115,913 Trận
Noxian Diplomacy
Q
2
8
10
12
13
Rake
W
1
4
5
7
9
Assassin's Path
E
3
14
15
Shadow Assault
R
6
11

Bảng Ngọc Talon

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Talon

Bảng Ngọc Talon
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
7%
Cut Down
0%
Last Stand
93%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
78%
Flex
22%
Flex
0%