Neeko
D

Bảng Ngọc Neeko

the Curious Chameleon • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Neeko ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Neeko mà bạn đang tìm!
3.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
5.6%
Tỉ lệ bị cấm
138,107
Trận

Mạnh so với

Yuumi
46.8%
3,141
Rakan
48.5%
6,020
Karma
48.6%
2,983
Thresh
48.7%
7,464
Lulu
48.7%
3,359

Yếu so với

Xerath
54.6%
4,419
Zyra
54.6%
4,741
Janna
53%
2,179
Morgana
52.3%
7,076
Soraka
51.6%
2,973

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50%
117,702 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
50%
130,642 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Hextech Rocketbelt
Zhonya's Hourglass
55.3%
11,393 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Banshee's Veil
54.5%55.8%64.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blooming Burst
Q
Tangle-Barbs
E
Shapesplitter
W
52%
37,999 Trận
Blooming Burst
Q
1
4
5
7
9
Shapesplitter
W
3
14
15
Tangle-Barbs
E
2
8
10
12
13
Pop Blossom
R
6
11

Bảng Ngọc Neeko

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Neeko

Bảng Ngọc Neeko
SorcerySorcery
Summon Aery
44%
Arcane Comet
56%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
95%
Nimbus Cloak
5%
Transcendence
36%
Celerity
<1%
Absolute Focus
63%
Scorch
>99%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
0%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
17%
Offense
84%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
45%
Flex
54%