4

Bảng Ngọc Neeko

Hóa Hình Sư Ham Học • Platinum+
1.7%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
7.8K
Trận

Mạnh so với

64.2%
166
59.5%
116
58.5%
257
58.0%
157
57.8%
342

Yếu so với

34.5%
91
39.0%
128
40.0%
78
40.6%
100
40.9%
138

Phép Bổ Trợ

51.3%
5,375 Trận

Các Trang bị khởi động

2
51.9%
6,304 Trận

Các Trang bị chính

76.9%
81 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

60.2%
63.0%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
53.1%
3,653 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Neeko

Bảng Ngọc Neeko

Áp Đảo

100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
86%
0%
14%
0%

Cảm Hứng

0%
14%
0%
0%
14%
86%
86%
0%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
86%
Flex
0%
Flex
43%
Offense
14%
Flex
0%
Flex
57%

opgg Bảng Ngọc Neeko

Tỷ lệ chọn cao nhất

10.6%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

90.9%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Bạn có thể thiết lập phím tắt cho nội tại của cô trong Cài Đặt. Mặc định là Shift+F1~F5

Hãy dùng Huyền Ảnh thật thông minh, dùng linh tinh là kẻ địch cảnh giác ngay.

Lời khuyên cho địch

Đứng sau lính khi đối đầu với Bảng Ngọc Neeko rất nguy hiểm bởi Xoắn Trói sẽ mạnh hơn.

Kẻ địch không thể nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo Nổ Hoa nếu Bảng Ngọc Neeko đang cải trang.

Xuất thân từ một bộ tộc vastaya đã biến mất, Bảng Ngọc Neeko có thể hòa lẫn vào bất kỳ đâu nhờ khả năng ngụy trang hoàn hảo, thậm chí còn hấp thụ được trạng thái cảm xúc của người khác để phân biệt bạn thù trong nháy mắt. Không ai dám chắc Bảng Ngọc Neeko ở đâu—hoặc là ai—nhưng kẻ nào định gây hại cho cô sẽ nhanh chóng được chứng kiến sắc màu thực sự trong sinh vật nhỏ nhắn này, và lãnh đủ sức mạnh từ ma thuật tinh linh nguyên thủy cô sở hữu.