Ziggs
D

Bảng Ngọc Ziggs

the Hexplosives Expert • Platinum+
MIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ziggs ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Ziggs mà bạn đang tìm!
3.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
457
Trận

Mạnh so với

Smolder
32.8%
58
Aphelios
37.5%
24
Twitch
39.3%
61
Kai'Sa
41.6%
161
Nilah
44.8%
29

Yếu so với

Lux
83.3%
6
Senna
71.4%
7
Kalista
66.7%
15
Yasuo
61.9%
21
Jhin
59.8%
127

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.2%
381 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.2%
341 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionArchangel's StaffSorcerer's Shoes
87.5%
8 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Stormsurge
Shadowflame
56.9%70%100%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bouncing Bomb
Q
Hexplosive Minefield
E
Satchel Charge
W
60%
53 Trận
Bouncing Bomb
Q
1
4
5
7
9
Satchel Charge
W
2
14
15
Hexplosive Minefield
E
3
8
10
12
13
Mega Inferno Bomb
R
6
11

Bảng Ngọc Ziggs

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ziggs

Bảng Ngọc Ziggs
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
95%
Celerity
0%
Absolute Focus
5%
Scorch
98%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
82%
Triple Tonic
7%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
1%
Biscuit Delivery
52%
Cosmic Insight
57%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
74%
Offense
25%
Offense
0%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
50%
Flex
0%
Flex
0%