Ziggs
D

Bảng Ngọc Ziggs

the Hexplosives Expert • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ziggs ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ziggs mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.9%
Tỉ lệ thắng
8.4%
Tỉ lệ bị cấm
181,818
Trận

Mạnh so với

Aphelios
45.4%
4,711
Draven
46.2%
4,501
Xayah
46.3%
7,566
Varus
46.5%
8,687
Lucian
46.7%
5,085

Yếu so với

Vayne
52.5%
8,687
Twitch
52.4%
3,419
Jhin
50.4%
14,365
Sivir
49.6%
4,494
Ezreal
48.3%
23,678

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
156,705 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.3%
150,189 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesArchangel's Staff
54.8%
45,844 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
54.8%55.2%55.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bouncing Bomb
Q
Hexplosive Minefield
E
Satchel Charge
W
53%
102,376 Trận
Bouncing Bomb
Q
1
4
5
7
9
Satchel Charge
W
3
14
15
Hexplosive Minefield
E
2
8
10
12
13
Mega Inferno Bomb
R
6
11

Bảng Ngọc Ziggs

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ziggs

Bảng Ngọc Ziggs
SorcerySorcery
Summon Aery
2%
Arcane Comet
98%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
83%
Celerity
0%
Absolute Focus
17%
Scorch
76%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
24%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
65%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
35%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
70%
Offense
27%
Offense
4%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
83%
Flex
16%