Ziggs
D

Bảng Ngọc Ziggs

the Hexplosives Expert • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ziggs ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Ziggs mà bạn đang tìm!
2.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
62,003
Trận

Mạnh so với

Corki
44.9%
970
Azir
46.3%
832
Zoe
46.4%
629
Tristana
46.9%
2,078
Aurora
47.1%
4,102

Yếu so với

LeBlanc
54.3%
2,652
Xerath
53.6%
1,497
Fizz
53.5%
1,563
Vladimir
52.9%
773
Aurelion Sol
52.7%
1,309

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.9%
53,512 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.1%
48,986 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesLiandry's Torment
52.7%
8,032 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Shadowflame
Void Staff
56.5%55.5%51.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bouncing Bomb
Q
Hexplosive Minefield
E
Satchel Charge
W
51%
33,483 Trận
Bouncing Bomb
Q
1
4
5
7
9
Satchel Charge
W
3
14
15
Hexplosive Minefield
E
2
8
10
12
13
Mega Inferno Bomb
R
6
11

Bảng Ngọc Ziggs

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Ziggs

Bảng Ngọc Ziggs
SorcerySorcery
Summon Aery
<1%
Arcane Comet
>99%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
79%
Celerity
0%
Absolute Focus
21%
Scorch
71%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
29%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
51%
Cash Back
1%
Triple Tonic
12%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
88%
Cosmic Insight
38%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
10%
Adapative Force
73%
Attack Speed
27%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
90%
Move Speed
0%
Health Scaling
3%
Base Health
57%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
33%