Gangplank
D

Bảng Ngọc Gangplank

the Saltwater Scourge • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gangplank ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Gangplank mà bạn đang tìm!
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
1.3%
Tỉ lệ bị cấm
85,735
Trận

Mạnh so với

Akali
46.2%
958
K'Sante
46.4%
1,243
Jax
46.6%
2,409
Kennen
46.7%
872
Renekton
48.7%
2,398

Yếu so với

Dr. Mundo
56.7%
3,675
Cho'Gath
56.6%
1,173
Kayle
56.6%
1,503
Urgot
55.8%
1,405
Mordekaiser
55%
3,171

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.2%
70,341 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.2%
58,305 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsTrinity ForceOpportunity
53.4%
5,893 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Immortal Shieldbow
55.2%57.6%57.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Parrrley
Q
Powder Keg
E
Remove Scurvy
W
53%
16,806 Trận
Parrrley
Q
2
3
5
7
9
Remove Scurvy
W
4
14
15
Powder Keg
E
1
8
10
12
13
Cannon Barrage
R
6
11

Bảng Ngọc Gangplank

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Gangplank

Bảng Ngọc Gangplank
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
82%
Bone Plating
18%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
2%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
10%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
88%
Adapative Force
97%
Attack Speed
3%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
93%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
6%