Gangplank
D

Bảng Ngọc Gangplank

the Saltwater Scourge • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gangplank ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Gangplank mà bạn đang tìm!
3.8%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
3%
Tỉ lệ bị cấm
202,963
Trận

Mạnh so với

K'Sante
47%
5,125
Yasuo
47.7%
2,448
Pantheon
48.1%
2,251
Yone
48.2%
13,005
Akali
48.5%
3,083

Yếu so với

Trundle
56.7%
4,109
Kayle
55.9%
3,292
Tryndamere
55.5%
3,978
Dr. Mundo
54.8%
2,644
Irelia
54.5%
4,811

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.4%
40,336 Trận

Các Trang bị khởi động

Long Sword
Refillable Potion
49.5%
99,152 Trận

Các Trang bị chính

Essence Reaver
Navori Quickblades
The Collector
57.9%
9,357 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
Immortal Shieldbow
50.2%61.2%56%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Parrrley
Q
Powder Keg
E
Remove Scurvy
W
50%
102,416 Trận
Parrrley
Q
2
4
5
7
9
Remove Scurvy
W
3
14
15
Powder Keg
E
1
8
10
12
13
Cannon Barrage
R
6
11

Bảng Ngọc Gangplank

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Gangplank

Bảng Ngọc Gangplank
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
69%
Perfect Timing
31%
Future's Market
22%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
78%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
14%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
26%
Bone Plating
68%
Overgrowth
88%
Revitalize
<1%
Unflinching
3%
Offense
86%
Offense
15%
Offense
0%
Offense
94%
Flex
5%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
80%
Flex
17%