Kassadin
D

Bảng Ngọc Kassadin

the Void Walker • Platinum+
TOPMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Kassadin ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kassadin mà bạn đang tìm!
17.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
11.2%
Tỉ lệ bị cấm
2,306
Trận

Mạnh so với

Neeko
37.3%
51
Azir
37.3%
161
Lissandra
39.4%
99
Corki
40.2%
87
Twisted Fate
41.8%
146

Yếu so với

Gragas
67.9%
28
Ziggs
65.6%
32
Cassiopeia
61.2%
67
Qiyana
60.7%
89
Pantheon
59.7%
67

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.5%
2,181 Trận

Các Trang bị khởi động

Dark Seal
Refillable Potion
53.4%
607 Trận

Các Trang bị chính

MalignanceSorcerer's ShoesArchangel's Staff
52.6%
604 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
81.7%67.2%74%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Force Pulse
E
Nether Blade
W
Null Sphere
Q
59%
136 Trận
Null Sphere
Q
3
14
15
Nether Blade
W
2
8
10
12
13
Force Pulse
E
1
4
5
7
9
Riftwalk
R
6
11

Bảng Ngọc Kassadin

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kassadin

Bảng Ngọc Kassadin
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
57%
Triple Tonic
43%
Future's Market
3%
Minion Dematerializer
53%
Biscuit Delivery
43%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
7%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
43%
Second Wind
20%
Bone Plating
37%
Overgrowth
93%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Offense
53%
Offense
3%
Offense
43%
Offense
50%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
53%
Flex
0%
Flex
0%