Xerath
A

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Mid đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.9%
Tỉ lệ thắng
8.8%
Tỉ lệ bị cấm
62,246
Trận

Mạnh so với

Corki
37.2%
759
Azir
41%
1,094
Orianna
43.3%
1,484
Taliyah
45.5%
952
Zed
46.1%
1,925

Yếu so với

Irelia
54.5%
1,169
Akshan
52.5%
792
Akali
52.3%
2,251
Diana
52.2%
877
Fizz
51.3%
1,277

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.9%
50,294 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.2%
51,986 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesHorizon Focus
53.3%
14,306 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
Void Staff
57.3%71%57.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
53%
33,026 Trận
Arcanopulse
Q
1
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
2
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
33%
Cash Back
61%
Triple Tonic
97%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
9%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
70%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
33%
Celerity
0%
Absolute Focus
30%
Scorch
36%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
30%
Adapative Force
36%
Attack Speed
33%
Ability Haste
30%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
3%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
97%