Xerath
A

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
3.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.4%
Tỉ lệ thắng
16.3%
Tỉ lệ bị cấm
153,994
Trận

Mạnh so với

Azir
40.5%
5,610
Jayce
45%
2,932
Veigar
45.3%
5,119
Ziggs
45.5%
2,291
Viktor
45.6%
3,416

Yếu so với

Fizz
52.8%
4,499
Irelia
51.8%
2,480
Talon
51.8%
2,060
Kassadin
51.4%
1,591
Vladimir
51.1%
1,870

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.4%
120,463 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.8%
136,083 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
73.1%
4,440 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Horizon Focus
Void Staff
57.1%61.8%59.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
53%
85,604 Trận
Arcanopulse
Q
1
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
2
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
10%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
90%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
58%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
35%
Celerity
0%
Absolute Focus
48%
Scorch
10%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
50%
Offense
55%
Offense
45%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
22%
Flex
78%