Zyra
D

Bảng Ngọc Zyra

Rise of the Thorns • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zyra ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Zyra mà bạn đang tìm!
6.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.9%
Tỉ lệ thắng
7.6%
Tỉ lệ bị cấm
349,747
Trận

Mạnh so với

Karma
45.3%
8,657
Thresh
45.4%
18,297
Neeko
45.4%
5,561
Lulu
45.6%
9,558
Senna
46%
25,123

Yếu so với

Maokai
52.1%
3,712
Xerath
51%
12,420
Blitzcrank
49.1%
12,431
Milio
48.9%
6,306
Soraka
48.7%
9,760

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.8%
286,017 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
53.1%
335,431 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesRylai's Crystal Scepter
57.6%
42,706 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
58%56.3%57.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Grasping Roots
E
Deadly Spines
Q
Rampant Growth
W
54%
83,428 Trận
Deadly Spines
Q
3
8
10
12
13
Rampant Growth
W
2
14
15
Grasping Roots
E
1
4
5
7
9
Stranglethorns
R
6
11

Bảng Ngọc Zyra

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zyra

Bảng Ngọc Zyra
DominationDomination
Electrocute
87%
Predator
0%
Dark Harvest
13%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
99%
Treasure Hunter
98%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
18%
Perfect Timing
0%
Future's Market
82%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
1%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
66%
Flex
23%