Zyra
D

Bảng Ngọc Zyra

Rise of the Thorns • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zyra ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Zyra mà bạn đang tìm!
9.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
7.3%
Tỉ lệ bị cấm
127,051
Trận

Mạnh so với

Senna
45.2%
4,736
Ashe
45.6%
2,412
Neeko
46.2%
2,026
Pantheon
46.5%
1,590
Morgana
46.7%
6,136

Yếu so với

Milio
51.5%
3,187
Alistar
51.4%
1,742
Leona
51%
5,255
Xerath
50.4%
3,076
Hwei
50.3%
1,377

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.8%
102,158 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.4%
111,743 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBlackfire TorchSorcerer's Shoes
54.1%
26,115 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Liandry's Torment
Rylai's Crystal Scepter
Morellonomicon
56.8%57.9%57.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Grasping Roots
E
Deadly Spines
Q
Rampant Growth
W
54%
31,998 Trận
Deadly Spines
Q
3
8
10
12
13
Rampant Growth
W
2
14
15
Grasping Roots
E
1
4
5
7
9
Stranglethorns
R
6
11

Bảng Ngọc Zyra

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Zyra

Bảng Ngọc Zyra
DominationDomination
Electrocute
89%
Dark Harvest
11%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
7%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
93%
Treasure Hunter
97%
Relentless Hunter
3%
Ultimate Hunter
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
7%
Cash Back
89%
Triple Tonic
5%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
90%
Attack Speed
11%
Ability Haste
0%
Adapative Force
15%
Move Speed
85%
Health Scaling
0%
Base Health
0%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
97%