Singed
D

Bảng Ngọc Singed

the Mad Chemist • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Singed ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Singed mà bạn đang tìm!
1.8%
Tỉ lệ bị chọn
53%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
97,388
Trận

Mạnh so với

K'Sante
41.3%
2,389
Yasuo
42.2%
994
Gwen
42.9%
2,527
Aatrox
43.4%
6,793
Mordekaiser
43.7%
2,282

Yếu so với

Kayle
54.3%
2,219
Teemo
51.9%
2,141
Urgot
51.4%
1,244
Olaf
51.3%
1,032
Nasus
50.7%
4,080

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
54.5%
11,826 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
53.5%
57,448 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessRylai's Crystal ScepterDemonic Embrace
55.2%
11,241 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Dead Man's Plate
Force of Nature
79.8%60.8%61.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Poison Trail
Q
Fling
E
Mega Adhesive
W
56%
27,572 Trận
Poison Trail
Q
1
3
5
7
9
Mega Adhesive
W
4
14
15
Fling
E
2
8
10
12
13
Insanity Potion
R
6
11

Bảng Ngọc Singed

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Singed

Bảng Ngọc Singed
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
30%
Legend: Tenacity
70%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
0%
Celerity
100%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%