Katarina
D

Bảng Ngọc Katarina

the Sinister Blade • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Katarina ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Katarina mà bạn đang tìm!
5.7%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
6.3%
Tỉ lệ bị cấm
301,476
Trận

Mạnh so với

Azir
45.8%
6,749
Syndra
47.3%
12,219
LeBlanc
47.6%
4,976
Veigar
48.3%
10,286
Aurelion Sol
48.4%
3,556

Yếu so với

Vladimir
54.7%
5,713
Fizz
54.5%
10,481
Kassadin
53.5%
4,626
Jayce
53.1%
4,960
Diana
53.1%
3,391

Phép Bổ Trợ

TeleportIgnite
51.3%
24,908 Trận

Các Trang bị khởi động

Dark Seal
Refillable Potion
50.1%
93,333 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's ShoesNashor's Tooth
Hextech Rocketbelt
52.2%
50,036 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
76.3%64.1%63.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bouncing Blade
Q
Shunpo
E
Preparation
W
50%
197,977 Trận
Bouncing Blade
Q
1
4
5
7
9
Preparation
W
3
14
15
Shunpo
E
2
8
10
12
13
Death Lotus
R
6
11

Bảng Ngọc Katarina

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Katarina

Bảng Ngọc Katarina
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
8%
Relentless Hunter
92%
Ultimate Hunter
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
92%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
8%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
100%
Cut Down
0%
Last Stand
0%
Offense
92%
Offense
8%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
0%
Flex
100%