Rammus
D

Bảng Ngọc Rammus

the Armordillo • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rammus ở Rừng đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Rammus mà bạn đang tìm!
3%
Tỉ lệ bị chọn
51.9%
Tỉ lệ thắng
8.3%
Tỉ lệ bị cấm
137,189
Trận

Mạnh so với

Rengar
38.6%
1,548
Graves
42.9%
3,079
Master Yi
43.2%
14,338
Kindred
43.3%
2,368
Bel'Veth
43.4%
1,831

Yếu so với

Lillia
57.3%
4,950
Brand
54.7%
2,271
Amumu
54%
3,960
Udyr
54%
1,567
Karthus
52.6%
2,389

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.8%
104,943 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
52.4%
73,024 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsThornmailSunfire Aegis
55.3%
22,741 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Jak'Sho, The Protean
Dead Man's Plate
Randuin's Omen
58.8%63.2%64.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Powerball
Q
Frenzying Taunt
E
Defensive Ball Curl
W
54%
41,055 Trận
Powerball
Q
2
4
5
7
9
Defensive Ball Curl
W
1
14
15
Frenzying Taunt
E
3
8
10
12
13
Soaring Slam
R
6
11

Bảng Ngọc Rammus

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Rammus

Bảng Ngọc Rammus
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
93%
Font of Life
0%
Shield Bash
7%
Conditioning
100%
Second Wind
0%
Bone Plating
0%
Overgrowth
87%
Revitalize
0%
Unflinching
13%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
93%
Cash Back
0%
Triple Tonic
13%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
13%
Cosmic Insight
80%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
73%
Move Speed
7%
Health Scaling
20%
Base Health
73%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
27%