Rammus
D

Bảng Ngọc Rammus

the Armordillo • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rammus ở Rừng đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Rammus mà bạn đang tìm!
3.8%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
8.7%
Tỉ lệ bị cấm
124,793
Trận

Mạnh so với

Rengar
43.3%
1,784
Kindred
44%
2,729
Sejuani
44.9%
1,331
Master Yi
45.6%
13,734
Diana
45.7%
2,005

Yếu so với

Lillia
57.3%
3,103
Brand
54.5%
3,409
Amumu
52.5%
2,484
Trundle
52%
1,690
Zac
51.4%
1,977

Phép Bổ Trợ

GhostSmite
53.2%
31,043 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
52.5%
73,368 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsThornmailSunfire Aegis
55.4%
20,290 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Jak'Sho, The Protean
Dead Man's Plate
Frozen Heart
58.8%64.7%61.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Powerball
Q
Frenzying Taunt
E
Defensive Ball Curl
W
54%
41,453 Trận
Powerball
Q
2
4
5
7
9
Defensive Ball Curl
W
1
14
15
Frenzying Taunt
E
3
8
10
12
13
Soaring Slam
R
6
11

Bảng Ngọc Rammus

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rammus

Bảng Ngọc Rammus
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
14%
Font of Life
86%
Shield Bash
0%
Conditioning
86%
Second Wind
14%
Bone Plating
0%
Overgrowth
31%
Revitalize
1%
Unflinching
68%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
86%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
82%
Legend: Tenacity
18%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
14%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Flex
18%
Flex
1%
Defense
82%
Flex
18%
Flex
0%