3

Bảng Ngọc Taliyah

Phù Thủy Đá • Platinum+
2.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
30.2K
Trận

Mạnh so với

57.3%
1,146
55.6%
311
55.1%
1,099
54.3%
398
53.9%
1,800

Yếu so với

43.9%
772
45.1%
1,281
45.2%
1,514
45.8%
1,083
45.9%
772

Phép Bổ Trợ

50.3%
30,155 Trận

Các Trang bị khởi động

50.5%
26,705 Trận

Các Trang bị chính

79.2%
1,360 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

64.8%
62.0%
63.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
53.6%
14,865 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Taliyah

Bảng Ngọc Taliyah

Áp Đảo

4%
0%
96%
0%
99%
1%
0%
7%
0%
93%
99%
0%
1%
0%

Pháp Thuật

0%
0%
53%
20%
11%
36%
0%
69%
11%
Offense
20%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
78%
Flex
0%
Flex
72%
Offense
3%
Flex
0%
Flex
28%

opgg Bảng Ngọc Taliyah

Tỷ lệ chọn cao nhất

30.6%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

55.1%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Cố ném kẻ địch vào Tấm Thảm Bất Ổn bằng Quăng Địa Chấn.

Hãy nhớ, không phải lúc nào bạn cũng cần lướt trên Mặt Đất Dậy Sóng.

Khi có Trượng Pha Lê Rylai, dùng Phi Thạch vào kẻ địch đang truy đuổi là cách tuyệt vời để khiến chúng phải hối hận.

Lời khuyên cho địch

Khi Bảng Ngọc Taliyah dùng Tấm Thảm Bất Ổn, hãy coi chừng Quăng Địa Chấn. Nếu cô ta ném bạn vào bãi mìn, bạn sẽ bị thương nặng đấy.

Phi Thạch chỉ có thể bắn về một hướng. Nếu cô ta ném đá vào bạn, hãy né sang bên!

Bảng Ngọc Taliyah là một pháp sư du mục đến từ Shurima, bị giằng xé giữa mơ mộng thiếu niên và trách nhiệm người lớn. Cô đã đi gần như khắp Valoran để tìm hiểu bản chất thực sự của sức mạnh đang lớn dần của mình, dù gần đây đã phải trở lại để bảo vệ bộ tộc. Nhiều người nhầm lẫn sự đồng cảm của cô là yếu đuối và đã phải trả cái giá rất đắt—bởi bên dưới cung cách trẻ con là một ý chí mạnh mẽ đủ sức dời non lấp bể, và một tinh thần mãnh liệt đủ sức khiến mặt đất rung chuyển.