Taliyah
D

Bảng Ngọc Taliyah

the Stoneweaver • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Taliyah ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Taliyah mà bạn đang tìm!
2.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
1.5%
Tỉ lệ bị cấm
106,910
Trận

Mạnh so với

Gragas
45.4%
1,180
Kindred
46.9%
1,358
Vi
47.4%
2,719
Sylas
47.6%
2,270
Sejuani
47.7%
1,431

Yếu so với

Master Yi
54.8%
2,871
Evelynn
53.5%
1,869
Karthus
53.2%
1,525
Rammus
53.1%
1,564
Nocturne
52.3%
5,110

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.3%
106,521 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.5%
73,069 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
76.5%
1,465 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
58.3%59.9%58.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Threaded Volley
Q
Unraveled Earth
E
Seismic Shove
W
52%
82,501 Trận
Threaded Volley
Q
1
4
5
7
9
Seismic Shove
W
3
14
15
Unraveled Earth
E
2
8
10
12
13
Weaver's Wall
R
6
11

Bảng Ngọc Taliyah

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Taliyah

Bảng Ngọc Taliyah
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
89%
Perfect Timing
11%
Future's Market
100%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
12%
Taste of Blood
<1%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
90%
Treasure Hunter
94%
Ingenious Hunter
<1%
Relentless Hunter
2%
Ultimate Hunter
<1%
Offense
85%
Offense
10%
Offense
7%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
37%
Flex
57%
Flex
7%