Taliyah
D

Bảng Ngọc Taliyah

the Stoneweaver • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Taliyah ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Taliyah mà bạn đang tìm!
5%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
65,359
Trận

Mạnh so với

Sylas
43%
935
Lee Sin
44.9%
6,986
Hecarim
45.7%
847
Sejuani
46.6%
1,060
Graves
46.7%
2,201

Yếu so với

Karthus
55.1%
2,660
Elise
52.2%
671
Nocturne
51.8%
1,689
Volibear
51.5%
763
Master Yi
51.2%
1,554

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.3%
65,031 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
51.4%
41,791 Trận

Các Trang bị chính

Blackfire TorchSorcerer's ShoesLiandry's Torment
53.9%
14,911 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
Zhonya's Hourglass
60.3%80.4%60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Threaded Volley
Q
Unraveled Earth
E
Seismic Shove
W
53%
46,470 Trận
Threaded Volley
Q
1
4
5
7
9
Seismic Shove
W
3
14
15
Unraveled Earth
E
2
8
10
12
13
Weaver's Wall
R
6
11

Bảng Ngọc Taliyah

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Taliyah

Bảng Ngọc Taliyah
SorcerySorcery
Summon Aery
<1%
Arcane Comet
<1%
Phase Rush
98%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
43%
Celerity
<1%
Absolute Focus
57%
Scorch
97%
Waterwalking
1%
Gathering Storm
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
1%
Cash Back
3%
Triple Tonic
29%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
94%
Cosmic Insight
66%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
7%
Adapative Force
2%
Attack Speed
96%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
54%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
50%