Miss Fortune
D

Bảng Ngọc Miss Fortune

the Bounty Hunter • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Miss Fortune ở ĐTCL đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Miss Fortune mà bạn đang tìm!
25.2%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
13.4%
Tỉ lệ bị cấm
320,857
Trận

Mạnh so với

Aphelios
45.8%
5,016
Varus
46.3%
12,664
Kai'Sa
46.7%
21,166
Xayah
46.8%
4,746
Tristana
47.1%
10,535

Yếu so với

Senna
51.9%
10,051
Nilah
51.8%
3,647
Twisted Fate
49.6%
9,821
Jhin
49.5%
23,864
Vayne
49.2%
17,721

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.8%
264,941 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.1%
274,717 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's GhostbladeBoots of SwiftnessThe Collector
54.3%
84,563 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Guardian Angel
57.4%59.3%59.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Double Up
Q
Strut
W
Make It Rain
E
54%
122,318 Trận
Double Up
Q
1
4
5
7
9
Strut
W
2
8
10
12
13
Make It Rain
E
3
14
15
Bullet Time
R
6
11

Bảng Ngọc Miss Fortune

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Miss Fortune

Bảng Ngọc Miss Fortune
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
85%
Triple Tonic
15%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
1%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
48%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
0%
Celerity
5%
Absolute Focus
57%
Scorch
8%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
81%
Offense
72%
Offense
33%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
41%
Flex
35%
Flex
2%