Miss Fortune
D

Bảng Ngọc Miss Fortune

the Bounty Hunter • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Miss Fortune ở ĐTCL đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Miss Fortune mà bạn đang tìm!
14.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
4.9%
Tỉ lệ bị cấm
1,350,765
Trận

Mạnh so với

Aphelios
45.9%
25,454
Jinx
46.6%
56,318
Draven
46.7%
32,363
Varus
47%
30,655
Xayah
47.1%
41,861

Yếu so với

Yasuo
51.5%
17,164
Nilah
50.5%
22,849
Jhin
50.2%
102,472
Sivir
49.7%
40,464
Ezreal
49.6%
146,847

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.5%
1,138,342 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.7%
848,151 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Berserker's GreavesThe Collector
56%
314,651 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Guardian Angel
58.8%60.6%59.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Double Up
Q
Strut
W
Make It Rain
E
54%
421,872 Trận
Double Up
Q
1
4
5
7
9
Strut
W
2
8
10
12
13
Make It Rain
E
3
14
15
Bullet Time
R
6
11

Bảng Ngọc Miss Fortune

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Miss Fortune

Bảng Ngọc Miss Fortune
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
53%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
2%
Celerity
<1%
Absolute Focus
47%
Scorch
<1%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
96%
Offense
31%
Offense
69%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
90%
Flex
10%