Miss Fortune
D

Bảng Ngọc Miss Fortune

the Bounty Hunter • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Miss Fortune ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Miss Fortune mà bạn đang tìm!
17%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
5.5%
Tỉ lệ bị cấm
565,924
Trận

Mạnh so với

Varus
44.9%
9,518
Tristana
45.4%
18,850
Lucian
47.2%
21,084
Aphelios
47.5%
12,912
Samira
47.9%
15,272

Yếu so với

Jhin
50.8%
55,563
Kog'Maw
50.8%
6,712
Jinx
49.8%
50,531
Smolder
49.4%
19,187
Zeri
49.3%
15,024

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
51.9%
203,831 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.7%
495,184 Trận

Các Trang bị chính

BloodthirsterBerserker's GreavesEssence Reaver
53.6%
57,212 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Rapid Firecannon
58.6%60.4%60.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Double Up
Q
Strut
W
Make It Rain
E
53%
200,146 Trận
Double Up
Q
1
4
5
7
9
Strut
W
2
8
10
12
13
Make It Rain
E
3
14
15
Bullet Time
R
6
11

Bảng Ngọc Miss Fortune

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Miss Fortune

Bảng Ngọc Miss Fortune
PrecisionPrecision
Press the Attack
97%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
3%
Absorb Life
40%
Triumph
<1%
Presence of Mind
60%
Legend: Alacrity
67%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
33%
Coup de Grace
2%
Cut Down
98%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
80%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
17%
Approach Velocity
<1%
Jack Of All Trades
4%
Adapative Force
3%
Attack Speed
96%
Ability Haste
0%
Adapative Force
96%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
79%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
25%