Illaoi
D

Bảng Ngọc Illaoi

the Kraken Priestess • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Illaoi ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Illaoi mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
14%
Tỉ lệ bị cấm
160,870
Trận

Mạnh so với

K'Sante
39.6%
2,272
Jax
41.4%
4,338
Renekton
42.2%
5,290
Pantheon
43.8%
1,682
Riven
44.3%
2,630

Yếu so với

Heimerdinger
56.7%
1,702
Yorick
55.9%
5,513
Mordekaiser
54.6%
9,720
Kayle
54.4%
3,196
Teemo
54.2%
5,362

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
148,088 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
53.5%
39,324 Trận

Các Trang bị chính

Iceborn GauntletPlated SteelcapsBlack Cleaver
54%
16,816 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Spirit Visage
Overlord's Bloodmail
61%58.5%59.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Test of Spirit
E
Tentacle Smash
Q
Harsh Lesson
W
53%
42,236 Trận
Tentacle Smash
Q
1
8
10
12
13
Harsh Lesson
W
2
14
15
Test of Spirit
E
3
4
5
7
9
Leap of Faith
R
6
11

Bảng Ngọc Illaoi

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Illaoi

Bảng Ngọc Illaoi
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Absorb Life
0%
Triumph
7%
Presence of Mind
93%
Legend: Alacrity
7%
Legend: Haste
93%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
80%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
87%
Bone Plating
7%
Overgrowth
7%
Revitalize
20%
Unflinching
0%
Adapative Force
100%
Attack Speed
0%
Ability Haste
0%
Adapative Force
93%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
0%
Tenacity and Slow Resist
7%
Health Scaling
87%