Illaoi
D

Bảng Ngọc Illaoi

the Kraken Priestess • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Illaoi ở Top đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Illaoi mà bạn đang tìm!
7.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
24.7%
Tỉ lệ bị cấm
301,229
Trận

Mạnh so với

K'Sante
41.9%
5,396
Renekton
43.3%
7,002
Jax
44.5%
7,827
Riven
44.9%
5,562
Cho'Gath
45.4%
3,043

Yếu so với

Yorick
56.8%
12,095
Twisted Fate
55.3%
3,674
Vayne
55.3%
5,062
Mordekaiser
55.2%
19,663
Kayle
55%
5,531

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.6%
279,792 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.9%
40,554 Trận

Các Trang bị chính

Iceborn GauntletPlated SteelcapsBlack Cleaver
52.3%
27,326 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Spirit Visage
Jak'Sho, The Protean
60.2%59.1%57.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Test of Spirit
E
Tentacle Smash
Q
Harsh Lesson
W
51%
93,552 Trận
Tentacle Smash
Q
1
8
10
12
13
Harsh Lesson
W
2
14
15
Test of Spirit
E
3
4
5
7
9
Leap of Faith
R
6
11

Bảng Ngọc Illaoi

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Illaoi

Bảng Ngọc Illaoi
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
2%
Second Wind
41%
Bone Plating
57%
Overgrowth
81%
Revitalize
19%
Unflinching
0%
PrecisionPrecision
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
19%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
81%
Offense
81%
Offense
19%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
92%
Flex
0%
Flex
0%