Gwen
D

Bảng Ngọc Gwen

The Hallowed Seamstress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gwen ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Gwen mà bạn đang tìm!
4.6%
Tỉ lệ bị chọn
48.8%
Tỉ lệ thắng
2.4%
Tỉ lệ bị cấm
245,922
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.2%
8,864
Sion
45.6%
6,193
Cho'Gath
47.4%
3,256
Tahm Kench
47.4%
4,514
Illaoi
47.6%
7,308

Yếu so với

Kayle
55.1%
3,740
Riven
54.8%
5,985
Garen
54.6%
10,232
Yone
54.2%
13,702
Tryndamere
54.1%
3,982

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
49.5%
90,560 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49%
184,607 Trận

Các Trang bị chính

Riftmaker
Plated SteelcapsNashor's Tooth
53.2%
28,714 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
64.2%59.7%62.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Snip Snip!
Q
Skip 'n Slash
E
Hallowed Mist
W
51%
71,165 Trận
Snip Snip!
Q
1
4
5
7
9
Hallowed Mist
W
3
14
15
Skip 'n Slash
E
2
8
10
12
13
Needlework
R
6
11

Bảng Ngọc Gwen

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Gwen

Bảng Ngọc Gwen
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
0%
Triumph
1%
Presence of Mind
99%
Legend: Alacrity
76%
Legend: Tenacity
24%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
28%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
78%
Bone Plating
20%
Overgrowth
17%
Revitalize
9%
Unflinching
46%
Offense
3%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
79%
Flex
20%