Gwen
D

Bảng Ngọc Gwen

The Hallowed Seamstress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gwen ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Gwen mà bạn đang tìm!
3.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
50,498
Trận

Mạnh so với

K'Sante
40.9%
2,091
Gangplank
44%
696
Dr. Mundo
45.2%
2,095
Sion
45.7%
1,520
Skarner
46.5%
651

Yếu so với

Gragas
55.9%
528
Irelia
54.9%
785
Urgot
54.6%
903
Garen
53.9%
1,983
Tryndamere
53.8%
998

Phép Bổ Trợ

TeleportIgnite
52.1%
10,144 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.5%
40,522 Trận

Các Trang bị chính

RiftmakerPlated SteelcapsNashor's Tooth
54.2%
5,018 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Shadowflame
64.1%60.5%61.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Snip Snip!
Q
Skip 'n Slash
E
Hallowed Mist
W
56%
5,411 Trận
Snip Snip!
Q
1
3
5
7
9
Hallowed Mist
W
4
14
15
Skip 'n Slash
E
2
8
10
12
13
Needlework
R
6
11

Bảng Ngọc Gwen

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Gwen

Bảng Ngọc Gwen
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Absorb Life
0%
Triumph
28%
Presence of Mind
72%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Haste
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
6%
Last Stand
91%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
65%
Cash Back
6%
Triple Tonic
23%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
36%
Cosmic Insight
70%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
40%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
59%