Janna
D

Bảng Ngọc Janna

the Storm's Fury • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Janna ở Sp đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Janna mà bạn đang tìm!
4.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.7%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
195,338
Trận

Mạnh so với

Yuumi
43.8%
3,909
Hwei
44.7%
2,624
Rell
44.7%
2,626
Alistar
45.4%
3,234
Neeko
46.5%
1,966

Yếu so với

Maokai
52.1%
10,388
Zyra
50.9%
7,275
Blitzcrank
50.6%
7,401
Sona
50.1%
2,874
Senna
49.9%
11,317

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.4%
79,294 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.9%
186,067 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBoots of SwiftnessImperial Mandate
54.8%
58,533 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Shurelya's Battlesong
Redemption
73.5%65.1%61.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Zephyr
W
Eye Of The Storm
E
Howling Gale
Q
57%
27,724 Trận
Howling Gale
Q
2
14
15
Zephyr
W
1
4
5
7
9
Eye Of The Storm
E
3
8
10
12
13
Monsoon
R
6
11

Bảng Ngọc Janna

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Janna

Bảng Ngọc Janna
SorcerySorcery
Summon Aery
23%
Arcane Comet
77%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
70%
Nimbus Cloak
30%
Transcendence
1%
Celerity
94%
Absolute Focus
5%
Scorch
64%
Waterwalking
31%
Gathering Storm
5%
DominationDomination
Cheap Shot
7%
Taste of Blood
7%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
63%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
22%
Treasure Hunter
3%
Ingenious Hunter
<1%
Relentless Hunter
96%
Ultimate Hunter
0%
Offense
92%
Offense
4%
Offense
3%
Offense
36%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
17%
Flex
6%
Flex
<1%