Janna
D

Bảng Ngọc Janna

the Storm's Fury • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Janna ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Janna mà bạn đang tìm!
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
94,189
Trận

Mạnh so với

Yuumi
44.9%
2,837
Ashe
45.6%
983
Pantheon
45.7%
1,071
Swain
46.1%
1,132
Bard
46.5%
1,310

Yếu so với

Sona
51.7%
1,352
Soraka
51.5%
2,076
Seraphine
51.2%
3,695
Lulu
50.5%
4,058
Nami
50.4%
4,816

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.5%
55,326 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.7%
90,568 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerBoots of SwiftnessEchoes of Helia
54.6%
16,046 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Moonstone Renewer
Redemption
Ardent Censer
57.4%62.3%60.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Zephyr
W
Eye Of The Storm
E
Howling Gale
Q
56%
18,898 Trận
Howling Gale
Q
2
14
15
Zephyr
W
1
4
5
7
9
Eye Of The Storm
E
3
8
10
12
13
Monsoon
R
6
11

Bảng Ngọc Janna

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Janna

Bảng Ngọc Janna
SorcerySorcery
Summon Aery
92%
Arcane Comet
8%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
23%
Celerity
77%
Absolute Focus
0%
Scorch
62%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
38%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
92%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
0%
Bone Plating
8%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Adapative Force
69%
Attack Speed
8%
Ability Haste
23%
Adapative Force
38%
Move Speed
62%
Health Scaling
0%
Base Health
100%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
0%