Camille
D

Bảng Ngọc Camille

the Steel Shadow • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Camille ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Camille mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
165,688
Trận

Mạnh so với

K'Sante
44.7%
4,470
Rumble
45.9%
2,156
Yone
46.6%
10,152
Jayce
46.7%
4,458
Gnar
46.8%
2,253

Yếu so với

Teemo
53.7%
2,665
Illaoi
53.6%
4,174
Shen
52.8%
1,859
Jax
52.1%
9,155
Kayle
51.9%
2,430

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.1%
52,747 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.1%
63,387 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsRavenous Hydra
54.6%
36,092 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spear of Shojin
Sterak's Gage
Guardian Angel
63.5%62.7%61.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Precision Protocol
Q
Hookshot
E
Tactical Sweep
W
54%
24,615 Trận
Precision Protocol
Q
3
4
5
7
9
Tactical Sweep
W
1
14
15
Hookshot
E
2
8
10
12
13
The Hextech Ultimatum
R
6
11

Bảng Ngọc Camille

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Camille

Bảng Ngọc Camille
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
27%
Font of Life
0%
Shield Bash
73%
Conditioning
1%
Second Wind
69%
Bone Plating
30%
Overgrowth
53%
Revitalize
2%
Unflinching
45%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
64%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
35%
Approach Velocity
2%
Time Warp Tonic
0%
Offense
31%
Offense
70%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
72%
Flex
28%