Jhin
D

Bảng Ngọc Jhin

the Virtuoso • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jhin ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Jhin mà bạn đang tìm!
17%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
3%
Tỉ lệ bị cấm
904,705
Trận

Mạnh so với

Aphelios
46.7%
25,609
Lucian
47.1%
27,819
Xayah
47.5%
36,920
Draven
47.7%
22,642
Kalista
47.8%
14,163

Yếu so với

Vayne
51.5%
50,222
Twitch
50.6%
20,559
Ashe
49.7%
56,764
Ziggs
49.5%
15,868
Miss Fortune
49.3%
66,816

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
52.2%
226,208 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.9%
636,082 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessStormrazor
Galeforce
53.4%
178,984 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
57.8%56.6%58.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dancing Grenade
Q
Deadly Flourish
W
Captive Audience
E
52%
449,417 Trận
Dancing Grenade
Q
1
4
5
7
9
Deadly Flourish
W
2
8
10
12
13
Captive Audience
E
3
14
15
Curtain Call
R
6
11

Bảng Ngọc Jhin

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Jhin

Bảng Ngọc Jhin
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
100%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
19%
Presence of Mind
81%
Legend: Alacrity
4%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
96%
Coup de Grace
86%
Cut Down
11%
Last Stand
3%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
19%
Nimbus Cloak
3%
Transcendence
0%
Celerity
60%
Absolute Focus
39%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
79%
Offense
94%
Offense
7%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
92%
Flex
6%