Jhin
D

Bảng Ngọc Jhin

the Virtuoso • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Jhin ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Jhin mà bạn đang tìm!
33.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.6%
Tỉ lệ thắng
6%
Tỉ lệ bị cấm
436,634
Trận

Mạnh so với

Smolder
40.7%
7,886
Corki
42.7%
5,969
Ezreal
42.7%
26,672
Zeri
43.6%
7,248
Xayah
44%
7,135

Yếu so với

Twitch
50.1%
12,979
Jinx
50%
51,615
Samira
50%
25,247
Ashe
49.1%
27,115
Miss Fortune
48.5%
26,784

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
53.3%
109,908 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
53%
367,186 Trận

Các Trang bị chính

The CollectorBoots of SwiftnessInfinity Edge
57.3%
78,188 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
59.8%61.5%61.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dancing Grenade
Q
Deadly Flourish
W
Captive Audience
E
54%
232,436 Trận
Dancing Grenade
Q
1
4
5
7
9
Deadly Flourish
W
2
8
10
12
13
Captive Audience
E
3
14
15
Curtain Call
R
6
11

Bảng Ngọc Jhin

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Jhin

Bảng Ngọc Jhin
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
>99%
Conqueror
<1%
Absorb Life
<1%
Triumph
0%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
3%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
97%
Coup de Grace
60%
Cut Down
40%
Last Stand
<1%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
1%
Nimbus Cloak
6%
Transcendence
<1%
Celerity
74%
Absolute Focus
26%
Scorch
<1%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
92%
Adapative Force
97%
Attack Speed
2%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
<1%
Health Scaling
0%
Base Health
52%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
48%