Vi
D

Bảng Ngọc Vi

the Piltover Enforcer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vi ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Vi mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
48.9%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
161,009
Trận

Mạnh so với

Nidalee
47.5%
3,876
Sylas
48.2%
2,509
Kindred
48.3%
2,112
Lee Sin
48.9%
14,733
Nunu & Willump
49.5%
2,123

Yếu so với

Shyvana
56.2%
6,175
Volibear
54.2%
3,421
Warwick
53.8%
5,103
Amumu
53.7%
4,963
Nocturne
53.5%
7,321

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49%
155,597 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.1%
28,164 Trận

Các Trang bị chính

Sundered SkyPlated SteelcapsBlack Cleaver
52.7%
14,253 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Frozen Heart
58.9%60.9%57.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Vault Breaker
Q
Relentless Force
E
Denting Blows
W
51%
62,191 Trận
Vault Breaker
Q
3
4
5
7
9
Denting Blows
W
1
14
15
Relentless Force
E
2
8
10
12
13
Cease and Desist
R
6
11

Bảng Ngọc Vi

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Vi

Bảng Ngọc Vi
PrecisionPrecision
Press the Attack
10%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
90%
Absorb Life
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
81%
Legend: Haste
19%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
58%
Cut Down
34%
Last Stand
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
33%
Tenacity and Slow Resist
3%
Health Scaling
68%