Gnar
D

Bảng Ngọc Gnar

the Missing Link • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gnar ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Gnar mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
48.2%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
44,633
Trận

Mạnh so với

K'Sante
43.9%
1,318
Gangplank
46.8%
656
Yone
47.4%
1,110
Volibear
47.9%
603
Rumble
48.4%
700

Yếu so với

Camille
55.2%
1,066
Irelia
54.8%
1,157
Yorick
54.7%
996
Tryndamere
54.7%
766
Dr. Mundo
54.6%
954

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.2%
42,424 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.7%
28,673 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsTrinity ForceBlack Cleaver
53.3%
4,815 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Overlord's Bloodmail
Jak'Sho, The Protean
58.5%57.7%54.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Boomerang Throw / Boulder Toss
Q
Hyper / Wallop
W
Hop / Crunch
E
49%
24,405 Trận
Boomerang Throw / Boulder Toss
Q
1
4
5
7
9
Hyper / Wallop
W
2
8
10
12
13
Hop / Crunch
E
3
14
15
GNAR!
R
6
11

Bảng Ngọc Gnar

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Gnar

Bảng Ngọc Gnar
PrecisionPrecision
Press the Attack
4%
Fleet Footwork
95%
Conqueror
<1%
Absorb Life
31%
Triumph
69%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
89%
Legend: Haste
11%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
24%
Last Stand
74%
ResolveResolve
Demolish
27%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
39%
Bone Plating
49%
Overgrowth
81%
Revitalize
0%
Unflinching
3%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
42%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
58%