Gnar
D

Bảng Ngọc Gnar

the Missing Link • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Gnar ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Gnar mà bạn đang tìm!
3%
Tỉ lệ bị chọn
48.9%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
157,540
Trận

Mạnh so với

K'Sante
46.7%
4,191
Renekton
47.5%
4,093
Gwen
47.8%
3,045
Rumble
48.1%
2,457
Volibear
48.2%
2,796

Yếu so với

Nasus
56.8%
5,176
Irelia
55.4%
4,085
Malphite
54.8%
4,779
Olaf
54.7%
1,909
Dr. Mundo
54.6%
1,932

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49%
150,522 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.6%
97,419 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Trinity Force
Black Cleaver
53.5%
24,054 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Thornmail
Guardian Angel
59.8%55.8%60%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Boomerang Throw / Boulder Toss
Q
Hyper / Wallop
W
Hop / Crunch
E
50%
85,475 Trận
Boomerang Throw / Boulder Toss
Q
1
4
5
7
9
Hyper / Wallop
W
2
8
10
12
13
Hop / Crunch
E
3
14
15
GNAR!
R
6
11

Bảng Ngọc Gnar

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Gnar

Bảng Ngọc Gnar
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
99%
Conqueror
1%
Overheal
1%
Triumph
99%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Tenacity
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
1%
Cut Down
14%
Last Stand
85%
ResolveResolve
Demolish
28%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
2%
Second Wind
40%
Bone Plating
56%
Overgrowth
33%
Revitalize
0%
Unflinching
41%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
1%
Flex
74%
Flex
25%