Nautilus
D

Bảng Ngọc Nautilus

the Titan of the Depths • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nautilus ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nautilus mà bạn đang tìm!
10.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.2%
Tỉ lệ thắng
15.1%
Tỉ lệ bị cấm
559,399
Trận

Mạnh so với

Yuumi
42.8%
12,267
Ashe
45.9%
12,264
Karma
47.3%
12,060
Pantheon
48.2%
5,855
Lulu
48.3%
14,669

Yếu so với

Renata Glasc
54.5%
14,722
Swain
54.2%
12,298
Morgana
53.2%
26,400
Rell
53.2%
11,548
Rakan
52.8%
26,749

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.4%
476,195 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
49.5%
471,490 Trận

Các Trang bị chính

Locket of the Iron Solari
Plated SteelcapsThornmail
54.1%
18,721 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Force of Nature
Vigilant Wardstone
60.8%55.8%86.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dredge Line
Q
Titan's Wrath
W
Riptide
E
53%
219,968 Trận
Dredge Line
Q
1
4
5
7
9
Titan's Wrath
W
2
8
10
12
13
Riptide
E
3
14
15
Depth Charge
R
6
11

Bảng Ngọc Nautilus

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nautilus

Bảng Ngọc Nautilus
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
98%
Magical Footwear
<1%
Perfect Timing
2%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
87%
Biscuit Delivery
11%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
29%
Shield Bash
4%
Conditioning
7%
Second Wind
24%
Bone Plating
66%
Overgrowth
4%
Revitalize
1%
Unflinching
65%
Offense
5%
Offense
83%
Offense
11%
Offense
7%
Flex
69%
Flex
25%
Defense
3%
Flex
66%
Flex
31%