2

Bảng Ngọc Nautilus

Khổng Lồ Biển Sâu • Platinum+
7.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
7.2%
Tỉ lệ bị cấm
86.1K
Trận

Mạnh so với

57.3%
867
55.7%
4,225
54.6%
933
53.5%
2,591
53.4%
5,133

Yếu so với

43.1%
1,108
45.3%
1,297
45.9%
12,317
46.1%
1,247
46.6%
3,631

Phép Bổ Trợ

49.9%
78,524 Trận

Các Trang bị khởi động

2
49.8%
75,879 Trận

Các Trang bị chính

63.7%
8,064 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

64.5%
100.0%
0.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
57.1%
23,947 Trận
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
3
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Nautilus

Bảng Ngọc Nautilus

Kiên Định

0%
99%
1%
16%
37%
47%
0%
21%
79%
8%
1%
91%

Cảm Hứng

67%
0%
9%
0%
35%
41%
35%
2%
12%
Offense
14%
Offense
13%
Defense
0%
Offense
55%
Flex
52%
Flex
73%
Offense
31%
Flex
35%
Flex
27%

opgg Bảng Ngọc Nautilus

Tỷ lệ chọn cao nhất

22.9%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.0%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Khi tập kích quân địch, hãy cố nhắm chiêu Phóng Mỏ Neo vào các vùng địa hình xung quanh rồi bồi thêm vào bằng Thủy Triều Dữ Dội nhằm gia tăng tỉ lệ chính xác.

Kĩ năng Thủy Triều Dữ Dội có một khoảng thời gian chờ ngắn rồi mới phát nổ sau khi kích hoạt – bạn có thể tận dụng nó khi đang rút lui hoặc tạm thời cản đường tiến của quân địch.

Lời khuyên cho địch

Nếu Bảng Ngọc Nautilus sử dụng chiêu Thủy Triều Dữ Dội ngay bên cạnh bạn, hãy đứng yên chờ đến khi hiệu ứng kết thúc rồi hãy rút lui. Bỏ chạy quá sớm sẽ chỉ khiến bạn phải trúng thêm hiệu ứng làm chậm và nhận thêm sát thương.

Trong thời gian Bảng Ngọc Nautilus đang tạo lá chắn đỡ đòn, hắn có thể gây sát thương trên một vùng bằng những cú đánh thường của mình – hãy cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ nếu bạn có thời gian.

Một truyền thuyết biệt lập cổ xưa như những cái cầu tàu đầu tiên đắm chìm xuống đáy Bilgewater, kể về gã khổng lồ mang giáp Bảng Ngọc Nautilus không ngừng lang thang trong vùng nước tối ngoài khơi Quần Đảo Lửa Xanh. Bị điều khiển bởi sự phản bội ngày trước, gã luôn ra tay không một lời cảnh báo, vung cái mỏ neo to tướng của gã cứu lấy kẻ khốn khổ, và kéo lũ rác rưởi tham lam xuống cõi diệt vong. Người ta kể rằng gã đến để giải quyết những kẻ quên trả "tiền lễ Bilgewater", để kéo chúng xuống tận cùng những cơn sóng cùng gã--như một lời nhắc nhở đanh thép rằng không một ai có thể thoát khỏi vực thẳm.