Nautilus
D

Bảng Ngọc Nautilus

the Titan of the Depths • Platinum+
TOPJUNGLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nautilus ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Nautilus mà bạn đang tìm!
37.2%
Tỉ lệ bị chọn
47.5%
Tỉ lệ thắng
11.4%
Tỉ lệ bị cấm
4,743
Trận

Mạnh so với

Malphite
39.8%
83
Twitch
43.1%
51
Ashe
45%
209
Karma
46%
433
Teemo
47.5%
61

Yếu so với

Taric
61.5%
192
Poppy
57.6%
92
Galio
57.3%
82
Rell
57.3%
349
Sylas
57.1%
49

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48%
4,068 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
47.8%
4,632 Trận

Các Trang bị chính

Celestial OppositionPlated SteelcapsLocket of the Iron Solari
60%
110 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Knight's Vow
Frozen Heart
Sunfire Aegis
55.2%61.3%68.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dredge Line
Q
Titan's Wrath
W
Riptide
E
52%
2,035 Trận
Dredge Line
Q
1
4
5
7
9
Titan's Wrath
W
2
8
10
12
13
Riptide
E
3
14
15
Depth Charge
R
6
11

Bảng Ngọc Nautilus

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nautilus

Bảng Ngọc Nautilus
ResolveResolve
Grasp of the Undying
<1%
Aftershock
>99%
Guardian
<1%
Demolish
2%
Font of Life
51%
Shield Bash
47%
Conditioning
6%
Second Wind
33%
Bone Plating
61%
Overgrowth
47%
Revitalize
7%
Unflinching
46%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
79%
Magical Footwear
6%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
16%
Biscuit Delivery
10%
Cosmic Insight
88%
Approach Velocity
<1%
Time Warp Tonic
0%
Offense
4%
Offense
73%
Offense
22%
Offense
6%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
20%
Flex
0%
Flex
0%