Ezreal
D

Bảng Ngọc Ezreal

the Prodigal Explorer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ezreal ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ezreal mà bạn đang tìm!
22.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
10.1%
Tỉ lệ bị cấm
1,184,894
Trận

Mạnh so với

Zeri
45.7%
13,195
Xayah
47.9%
61,855
Aphelios
48%
35,828
Kai'Sa
48.7%
152,025
Lucian
48.8%
40,724

Yếu so với

Vayne
52.5%
66,611
Ziggs
51.7%
23,678
Jhin
51.7%
105,880
Sivir
51.3%
26,751
Twitch
51.1%
22,695

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
50.2%
925,779 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.2%
890,247 Trận

Các Trang bị chính

Trinity Force
Ionian Boots of LucidityManamune
53.4%
478,539 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Ravenous Hydra
Guardian Angel
55.3%56.4%57.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mystic Shot
Q
Arcane Shift
E
Essence Flux
W
52%
819,763 Trận
Mystic Shot
Q
1
4
5
7
9
Essence Flux
W
3
14
15
Arcane Shift
E
2
8
10
12
13
Trueshot Barrage
R
6
11

Bảng Ngọc Ezreal

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ezreal

Bảng Ngọc Ezreal
PrecisionPrecision
Press the Attack
54%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
46%
Overheal
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
98%
Coup de Grace
63%
Cut Down
29%
Last Stand
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
74%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
29%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
90%
Flex
4%