Zeri
D

Bảng Ngọc Zeri

The Spark of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Zeri ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Zeri mà bạn đang tìm!
25.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
4%
Tỉ lệ bị cấm
12,266
Trận

Mạnh so với

Kai'Sa
45.8%
1,428
Varus
46.4%
390
Miss Fortune
46.7%
437
Kalista
48.8%
162
Caitlyn
48.9%
742

Yếu so với

Nilah
54.4%
204
Draven
54.1%
451
Smolder
53.7%
436
Kog'Maw
53.6%
248
Ashe
53.3%
615

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49.7%
10,510 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.8%
10,669 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStatikk ShivRunaan's Hurricane
55.8%
2,733 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Immortal Shieldbow
56.4%56.2%61.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Burst Fire
Q
Spark Surge
E
Ultrashock Laser
W
51%
8,673 Trận
Burst Fire
Q
1
4
5
7
9
Ultrashock Laser
W
3
14
15
Spark Surge
E
2
8
10
12
13
Lightning Crash
R
6
11

Bảng Ngọc Zeri

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zeri

Bảng Ngọc Zeri
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
98%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
0%
Overheal
50%
Triumph
43%
Presence of Mind
7%
Legend: Alacrity
41%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
59%
Coup de Grace
35%
Cut Down
19%
Last Stand
46%
ResolveResolve
Demolish
<1%
Font of Life
0%
Shield Bash
1%
Conditioning
75%
Second Wind
2%
Bone Plating
22%
Overgrowth
98%
Revitalize
1%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
93%
Offense
<1%
Offense
89%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
59%
Flex
0%
Flex
0%