Zeri
D

Bảng Ngọc Zeri

The Spark of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zeri ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Zeri mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
46.1%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
125,635
Trận

Mạnh so với

Aphelios
52%
3,827
Kai'Sa
52.1%
13,752
Xayah
52.3%
6,160
Kalista
52.5%
2,215
Lucian
52.7%
3,780

Yếu so với

Vayne
57.6%
6,703
Caitlyn
55.6%
10,778
Draven
55.2%
2,665
Nilah
55.2%
1,410
Miss Fortune
54.8%
7,333

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
46.3%
95,063 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
46.6%
80,618 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStormrazor
Navori Quickblades
48.8%
33,973 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Runaan's Hurricane
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
54.1%54.3%58.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Burst Fire
Q
Spark Surge
E
Ultrashock Laser
W
48%
83,022 Trận
Burst Fire
Q
1
4
5
7
9
Ultrashock Laser
W
3
14
15
Spark Surge
E
2
8
10
12
13
Lightning Crash
R
6
11

Bảng Ngọc Zeri

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zeri

Bảng Ngọc Zeri
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
97%
Fleet Footwork
3%
Conqueror
0%
Overheal
43%
Triumph
54%
Presence of Mind
3%
Legend: Alacrity
32%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
68%
Coup de Grace
21%
Cut Down
33%
Last Stand
46%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
54%
Second Wind
9%
Bone Plating
37%
Overgrowth
97%
Revitalize
3%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
94%
Flex
4%