Zeri
D

Bảng Ngọc Zeri

The Spark of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zeri ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Zeri mà bạn đang tìm!
7.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
244,103
Trận

Mạnh so với

Tristana
46.4%
4,060
Varus
47%
3,070
Sivir
48.1%
3,142
Samira
48.4%
6,223
Xayah
48.5%
4,899

Yếu so với

Draven
52.3%
4,568
Twitch
51.8%
3,892
Jinx
50.9%
17,038
Vayne
50.8%
5,249
Miss Fortune
50.7%
15,024

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
50.3%
178,575 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.3%
220,152 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStatikk ShivRunaan's Hurricane
53.5%
82,043 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
58.2%59.2%60.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Burst Fire
Q
Spark Surge
E
Ultrashock Laser
W
52%
143,297 Trận
Burst Fire
Q
1
4
5
7
9
Ultrashock Laser
W
3
14
15
Spark Surge
E
2
8
10
12
13
Lightning Crash
R
6
11

Bảng Ngọc Zeri

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Zeri

Bảng Ngọc Zeri
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Fleet Footwork
92%
Conqueror
8%
Absorb Life
98%
Triumph
2%
Presence of Mind
<1%
Legend: Alacrity
61%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
39%
Coup de Grace
2%
Cut Down
97%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
4%
Cash Back
1%
Triple Tonic
87%
Time Warp Tonic
<1%
Biscuit Delivery
9%
Cosmic Insight
83%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
15%
Adapative Force
0%
Attack Speed
96%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
97%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
86%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
20%