Kled
D

Bảng Ngọc Kled

the Cantankerous Cavalier • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kled ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Kled mà bạn đang tìm!
1.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
66,712
Trận

Mạnh so với

Olaf
43.5%
735
Akali
43.7%
964
Cho'Gath
43.7%
725
Rumble
44.2%
1,000
Gangplank
44.6%
1,364

Yếu so với

Kayle
55.2%
1,231
Fiora
53.3%
1,633
Urgot
52.2%
959
Jax
52.1%
3,293
Volibear
52%
1,195

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.1%
36,536 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.7%
50,717 Trận

Các Trang bị chính

Ravenous HydraPlated Steelcaps
Eclipse
54.6%
7,789 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Death's Dance
Guardian Angel
58.7%58.1%60.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bear Trap on a Rope
Q
Violent Tendencies
W
Jousting
E
53%
26,899 Trận
Bear Trap on a Rope
Q
1
4
5
7
9
Violent Tendencies
W
3
8
10
12
13
Jousting
E
2
14
15
Chaaaaaaaarge!!!
R
6
11

Bảng Ngọc Kled

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kled

Bảng Ngọc Kled
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
88%
Legend: Tenacity
13%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
69%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
25%
Bone Plating
69%
Overgrowth
6%
Revitalize
0%
Unflinching
31%
Offense
56%
Offense
44%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
50%
Flex
50%