Kled
D

Bảng Ngọc Kled

the Cantankerous Cavalier • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kled ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Kled mà bạn đang tìm!
1.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
0.9%
Tỉ lệ bị cấm
67,722
Trận

Mạnh so với

K'Sante
42.9%
972
Yone
43.8%
1,211
Gangplank
44.6%
790
Rumble
45%
824
Akali
45.4%
716

Yếu so với

Kayle
53%
1,075
Teemo
52.8%
1,325
Illaoi
52.7%
1,579
Warwick
52.3%
684
Yorick
52.3%
1,724

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.4%
31,551 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52%
58,018 Trận

Các Trang bị chính

EclipsePlated SteelcapsProfane Hydra
54.1%
6,483 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Sterak's Gage
Voltaic Cyclosword
56.9%57.9%59.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bear Trap on a Rope
Q
Violent Tendencies
W
Jousting
E
53%
27,253 Trận
Bear Trap on a Rope
Q
1
4
5
7
9
Violent Tendencies
W
3
8
10
12
13
Jousting
E
2
14
15
Chaaaaaaaarge!!!
R
6
11

Bảng Ngọc Kled

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Kled

Bảng Ngọc Kled
PrecisionPrecision
Press the Attack
33%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
67%
Absorb Life
17%
Triumph
83%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
67%
Legend: Haste
33%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
83%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
33%
Bone Plating
67%
Overgrowth
17%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
Adapative Force
83%
Attack Speed
17%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
33%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
67%