Lucian
D

Bảng Ngọc Lucian

the Purifier • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lucian ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lucian mà bạn đang tìm!
6%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
320,682
Trận

Mạnh so với

Zeri
47.5%
3,403
Kai'Sa
49%
36,326
Kalista
49.2%
6,001
Aphelios
49.9%
8,245
Xayah
50.1%
15,012

Yếu so với

Miss Fortune
53.6%
19,834
Ziggs
53.3%
5,085
Jhin
52.8%
24,772
Vayne
52.7%
17,064
Ashe
52.6%
17,120

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
50.2%
39,258 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.2%
273,674 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerBerserker's Greaves
Navori Quickblades
51%
64,381 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
56.5%56%59.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piercing Light
Q
Relentless Pursuit
E
Ardent Blaze
W
50%
208,110 Trận
Piercing Light
Q
1
4
5
7
9
Ardent Blaze
W
3
14
15
Relentless Pursuit
E
2
8
10
12
13
The Culling
R
6
11

Bảng Ngọc Lucian

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lucian

Bảng Ngọc Lucian
PrecisionPrecision
Press the Attack
100%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
<1%
Presence of Mind
>99%
Legend: Alacrity
7%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
93%
Coup de Grace
72%
Cut Down
27%
Last Stand
<1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
74%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
28%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
5%
Flex
81%
Flex
14%