Amumu
D

Bảng Ngọc Amumu

the Sad Mummy • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Amumu ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Amumu mà bạn đang tìm!
6.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.6%
Tỉ lệ thắng
2.5%
Tỉ lệ bị cấm
199,679
Trận

Mạnh so với

Rengar
41.6%
2,066
Nidalee
42.8%
3,843
Rammus
44.8%
3,226
Master Yi
45.3%
10,330
Jax
45.8%
2,309

Yếu so với

Shyvana
53.4%
9,916
Lillia
51.1%
8,682
Brand
51%
5,022
Xin Zhao
49.7%
3,861
Kayn
49.3%
9,234

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.6%
195,850 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
53.3%
124,109 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsSunfire AegisLiandry's Torment
55.7%
16,168 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Jak'Sho, The Protean
Abyssal Mask
57.1%58.4%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tantrum
E
Bandage Toss
Q
Despair
W
54%
67,879 Trận
Bandage Toss
Q
3
8
10
12
13
Despair
W
1
14
15
Tantrum
E
2
4
5
7
9
Curse of the Sad Mummy
R
6
11

Bảng Ngọc Amumu

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Amumu

Bảng Ngọc Amumu
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
2%
Font of Life
98%
Shield Bash
0%
Conditioning
2%
Second Wind
0%
Bone Plating
98%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
DominationDomination
Cheap Shot
2%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
97%
Zombie Ward
2%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Adapative Force
2%
Attack Speed
0%
Ability Haste
98%
Adapative Force
98%
Move Speed
2%
Health Scaling
0%
Base Health
100%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
0%