Qiyana
D

Bảng Ngọc Qiyana

Empress of the Elements • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Qiyana ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Qiyana mà bạn đang tìm!
1.6%
Tỉ lệ bị chọn
47.3%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
66,558
Trận

Mạnh so với

Azir
45.5%
1,693
Zed
49.1%
3,149
Jayce
49.7%
1,135
Ziggs
49.9%
671
LeBlanc
50.4%
1,130

Yếu so với

Lux
56%
1,542
Vladimir
55.9%
1,004
Malzahar
55.9%
1,441
Fizz
55.8%
2,013
Irelia
55.7%
1,140

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.2%
8,511 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
47.8%
14,441 Trận

Các Trang bị chính

Duskblade of Draktharr
Ionian Boots of LucidityAxiom Arc
52.4%
6,672 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Guardian Angel
55%59.7%62.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Elemental Wrath / Edge of Ixtal
Q
Terrashape
W
Audacity
E
49%
44,017 Trận
Elemental Wrath / Edge of Ixtal
Q
2
4
5
7
9
Terrashape
W
1
8
10
12
13
Audacity
E
3
14
15
Supreme Display of Talent
R
6
11

Bảng Ngọc Qiyana

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Qiyana

Bảng Ngọc Qiyana
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
100%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
92%
Cut Down
0%
Last Stand
8%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
98%
Zombie Ward
37%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
21%
Treasure Hunter
36%
Ingenious Hunter
8%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
0%
Offense
90%
Offense
10%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
76%
Flex
27%
Flex
0%