3

Bảng Ngọc Qiyana

Nữ Hoàng Nguyên Tố • Platinum+
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
31.5K
Trận

Mạnh so với

57.7%
549
56.2%
380
55.0%
691
53.6%
879
53.1%
662

Yếu so với

38.4%
351
42.3%
326
44.0%
779
45.0%
977
45.1%
480

Phép Bổ Trợ

49.1%
31,207 Trận

Các Trang bị khởi động

49.7%
15,201 Trận

Các Trang bị chính

56.7%
1,536 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

58.7%
61.6%
69.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
53.1%
6,716 Trận
2
4
5
7
9
 
1
14
15
17
18
 
3
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Qiyana

Bảng Ngọc Qiyana

Áp Đảo

100%
0%
0%
0%
0%
6%
94%
4%
4%
92%
100%
0%
0%
0%

Cảm Hứng

0%
0%
0%
0%
0%
100%
62%
0%
38%
Offense
100%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
24%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
76%

opgg Bảng Ngọc Qiyana

Tỷ lệ chọn cao nhất

33.2%

Áp Đảo

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

54.6%

Áp Đảo

Chuẩn Xác

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Trong thành phố giữa rừng già Ixaocan, Bảng Ngọc Qiyana đang lên kế hoạch cho con đường đến ngai báu Yun Tal. Đứng cuối trong danh sách kế vị, cô đối mặt với những ai ngáng đường mình bằng sự tự tin và tài năng ma thuật nguyên tố chưa từng có trước giờ. Khi chính vùng đất tuân theo mọi mệnh lệnh của cô, Bảng Ngọc Qiyana thấy mình là pháp sư nguyên tố vĩ đại nhất lịch sử Ixaocan—và do đó, cô không chỉ xứng đáng có một thành phố, mà là cả một đế quốc.