Qiyana
D

Bảng Ngọc Qiyana

Empress of the Elements • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Qiyana ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Qiyana mà bạn đang tìm!
8.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
1,112
Trận

Mạnh so với

Morgana
15.4%
13
Kai'Sa
25%
12
Akshan
36.8%
38
Azir
37.5%
80
Kassadin
39.3%
89

Yếu so với

Gragas
80%
25
Garen
75%
12
Pantheon
72.7%
22
Heimerdinger
71.4%
14
Brand
68.6%
35

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.1%
355 Trận

Các Trang bị khởi động

Long Sword
Refillable Potion
52.5%
318 Trận

Các Trang bị chính

BootsYoumuu's GhostbladeIonian Boots of Lucidity
67.9%
28 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Axiom Arc
55%59.2%76.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Elemental Wrath / Edge of Ixtal
Q
Terrashape
W
Audacity
E
51%
713 Trận
Elemental Wrath / Edge of Ixtal
Q
2
4
5
7
9
Terrashape
W
1
8
10
12
13
Audacity
E
3
14
15
Supreme Display of Talent
R
6
11

Bảng Ngọc Qiyana

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Qiyana

Bảng Ngọc Qiyana
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
80%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
20%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
40%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
60%
Ultimate Hunter
0%
Offense
80%
Offense
20%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
60%
Flex
0%
Flex
0%