Renekton
D

Bảng Ngọc Renekton

the Butcher of the Sands • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Renekton ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Renekton mà bạn đang tìm!
5.7%
Tỉ lệ bị chọn
48.6%
Tỉ lệ thắng
4.3%
Tỉ lệ bị cấm
303,898
Trận

Mạnh so với

Yasuo
44.9%
4,902
K'Sante
45.5%
8,217
Riven
46.4%
11,538
Yone
47.6%
26,488
Akali
48.1%
4,960

Yếu so với

Illaoi
57.8%
8,186
Dr. Mundo
57%
4,161
Ornn
56.2%
5,519
Trundle
55.2%
4,775
Nasus
55.1%
8,160

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.2%
70,161 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.4%
140,691 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Goredrinker
Spear of Shojin
54.9%
18,344 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Guardian Angel
Death's Dance
58.8%62.9%56.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Cull the Meek
Q
Slice and Dice
E
Ruthless Predator
W
49%
120,843 Trận
Cull the Meek
Q
1
4
5
7
9
Ruthless Predator
W
3
14
15
Slice and Dice
E
2
8
10
12
13
Dominus
R
6
11

Bảng Ngọc Renekton

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Renekton

Bảng Ngọc Renekton
PrecisionPrecision
Press the Attack
14%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
86%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
72%
Legend: Tenacity
28%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
0%
Last Stand
>99%
ResolveResolve
Demolish
40%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
61%
Bone Plating
37%
Overgrowth
17%
Revitalize
5%
Unflinching
40%
Offense
89%
Offense
12%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
<1%
Flex
1%
Defense
5%
Flex
70%
Flex
25%