Renekton
D

Bảng Ngọc Renekton

the Butcher of the Sands • Platinum+
TOPMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Renekton ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Renekton mà bạn đang tìm!
22.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
3.7%
Tỉ lệ bị cấm
10,885
Trận

Mạnh so với

K'Sante
38.9%
180
Yasuo
39%
141
Riven
44.5%
281
Jayce
45.6%
160
Tahm Kench
45.7%
140

Yếu so với

Illaoi
59.1%
257
Dr. Mundo
58.6%
174
Kayle
57.8%
199
Malphite
56.6%
258
Ornn
55.6%
160

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.3%
2,511 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.8%
7,513 Trận

Các Trang bị chính

BootsEclipseBlack Cleaver
60%
200 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Spear of Shojin
Sundered Sky
56.9%59.7%62.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Cull the Meek
Q
Slice and Dice
E
Ruthless Predator
W
50%
4,976 Trận
Cull the Meek
Q
1
4
5
7
9
Ruthless Predator
W
3
14
15
Slice and Dice
E
2
8
10
12
13
Dominus
R
6
11

Bảng Ngọc Renekton

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Renekton

Bảng Ngọc Renekton
PrecisionPrecision
Press the Attack
11%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
2%
Conqueror
87%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
69%
Legend: Tenacity
31%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
1%
Cut Down
0%
Last Stand
99%
ResolveResolve
Demolish
38%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
69%
Bone Plating
29%
Overgrowth
48%
Revitalize
8%
Unflinching
7%
Offense
86%
Offense
13%
Offense
0%
Offense
92%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
50%
Flex
0%
Flex
0%