4

Bảng Ngọc Vladimir

Thần Chết Đỏ • Platinum+
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
4.5%
Tỉ lệ bị cấm
57.4K
Trận

Mạnh so với

56.9%
1,049
53.6%
1,734
53.4%
2,016
52.6%
2,871
51.6%
1,759

Yếu so với

40.9%
606
43.2%
1,178
44.4%
1,187
44.5%
1,523
45.0%
1,027

Phép Bổ Trợ

50.9%
41,354 Trận

Các Trang bị khởi động

51.1%
34,933 Trận

Các Trang bị chính

71.7%
2,155 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

61.2%
63.4%
63.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
51.8%
41,973 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Vladimir

Bảng Ngọc Vladimir

Pháp Thuật

0%
0%
100%
13%
0%
88%
100%
0%
0%
13%
0%
88%

Cảm Hứng

0%
75%
0%
13%
13%
0%
100%
0%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
88%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
13%

opgg Bảng Ngọc Vladimir

Tỷ lệ chọn cao nhất

19.5%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

52.1%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Kĩ năng Truyền Máu gây sát thương lập tức lên kẻ địch rồi hồi máu cho Bảng Ngọc Vladimir giúp cho hắn có thể kiếm tiền khá dễ dàng.

Hãy tung chiêu Máu Độc vào nơi kẻ địch tụ tập nhiều nhất.

Hồ Máu có thể được dùng để tránh phần lớn các chiêu tung ra từ đối phương.

Lời khuyên cho địch

Cố gắng hạ gục Bảng Ngọc Vladimir trước khi Máu Độc phát nổ, nó sẽ hồi lại máu cho hắn với mỗi tướng địch bị lây nhiễm.

Buộc Bảng Ngọc Vladimir phải sử dụng chiêu Hồ Máu vào giai đoạn đầu của cuộc chiến để khiến hắn mất nhiều máu.

Các trang bị chống lại việc cộng dồn máu như Mặt Nạ Đọa Đày Liandry và Gươm Suy Vong, là một cách hữu hiệu chống lại Bảng Ngọc Vladimir .

Con quỷ thèm khát máu người Bảng Ngọc Vladimir đã gây ảnh hưởng lên những sự vụ ở Noxus từ ngày đầu của đế chế. Bên cạnh việc kéo dài sự sống một cách phi tự nhiên, sự tinh thông trong huyết thuật cho phép hắn kiểm soát tâm trí và cơ thể kẻ khác dễ dàng như của chính hắn vậy. Trong những bữa tiệc xa hoa của đám quý tộc Noxus, khả năng này cho phép thiết lập một giáo phái cuồng tín xoay quanh chính mình—còn trong những con hẻm tối tăm, nó cho phép hắn rút cạn máu kẻ thù.