Bảng Ngọc Vladimir
2

Bảng Ngọc Vladimir

Thần Chết Đỏ • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Vladimir ở Mid đối với patch 12.12. Tìm Bảng Ngọc Vladimir mà bạn đang tìm!
4.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
7%
Tỉ lệ bị cấm
10.7K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.2%
3,880 Trận

Các Trang bị khởi động

Phong Ấn Hắc Ám
Thuốc Tái Sử Dụng
52.4%
5,491 Trận

Các Trang bị chính

Đai Tên Lửa Hextech
Giày Pháp Sư
Động Cơ Vũ Trụ
53.3%
1,837 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Hư Vô
Mũ Trụ Nguyền Rủa
61.0%
61.3%
72.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Truyền Máu
Q
Thủy Triều Máu
E
Hồ Máu
W
51.4%
7,068 Trận
Truyền Máu
1
4
5
7
9
 
Hồ Máu
3
14
15
 
Thủy Triều Máu
2
8
10
12
13
 
Máu Độc
6
11
 

Bảng Ngọc Vladimir

Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vladimir

Bảng Ngọc Vladimir
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
19%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
81%
Quả Cầu Hư Không
6%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
94%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
19%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
81%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
81%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
6%
Máy Dọn Lính
19%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
94%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
25%
Offense
19%
Flex
0%
Flex
50%
Offense
81%
Flex
0%
Flex
25%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Kĩ năng Truyền Máu gây sát thương lập tức lên kẻ địch rồi hồi máu cho Bảng Ngọc Vladimir giúp cho hắn có thể kiếm tiền khá dễ dàng.

Hãy tung chiêu Máu Độc vào nơi kẻ địch tụ tập nhiều nhất.

Hồ Máu có thể được dùng để tránh phần lớn các chiêu tung ra từ đối phương.

Lời khuyên cho địch

Cố gắng hạ gục Bảng Ngọc Vladimir trước khi Máu Độc phát nổ, nó sẽ hồi lại máu cho hắn với mỗi tướng địch bị lây nhiễm.

Buộc Bảng Ngọc Vladimir phải sử dụng chiêu Hồ Máu vào giai đoạn đầu của cuộc chiến để khiến hắn mất nhiều máu.

Các trang bị chống lại việc cộng dồn máu như Mặt Nạ Đọa Đày Liandry và Gươm Suy Vong, là một cách hữu hiệu chống lại Bảng Ngọc Vladimir .

Con quỷ thèm khát máu người Bảng Ngọc Vladimir đã gây ảnh hưởng lên những sự vụ ở Noxus từ ngày đầu của đế chế. Bên cạnh việc kéo dài sự sống một cách phi tự nhiên, sự tinh thông trong huyết thuật cho phép hắn kiểm soát tâm trí và cơ thể kẻ khác dễ dàng như của chính hắn vậy. Trong những bữa tiệc xa hoa của đám quý tộc Noxus, khả năng này cho phép thiết lập một giáo phái cuồng tín xoay quanh chính mình—còn trong những con hẻm tối tăm, nó cho phép hắn rút cạn máu kẻ thù.