Vladimir
D

Bảng Ngọc Vladimir

the Crimson Reaper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vladimir ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Vladimir mà bạn đang tìm!
3.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
3.2%
Tỉ lệ bị cấm
172,290
Trận

Mạnh so với

Katarina
45.1%
6,475
Yasuo
45.9%
10,115
Zed
46.2%
8,891
Jayce
46.4%
2,621
Azir
46.5%
3,815

Yếu so với

Malzahar
56.8%
4,953
Sylas
52.7%
8,299
Zoe
52.4%
1,949
Kassadin
52.2%
2,654
Syndra
51.6%
7,220

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51%
138,094 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.1%
115,198 Trận

Các Trang bị chính

Night Harvester
Sorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
56%
13,561 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mejai's Soulstealer
Void Staff
Zhonya's Hourglass
75.6%60.7%61.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Transfusion
Q
Tides of Blood
E
Sanguine Pool
W
51%
113,281 Trận
Transfusion
Q
1
4
5
7
9
Sanguine Pool
W
3
14
15
Tides of Blood
E
2
8
10
12
13
Hemoplague
R
6
11

Bảng Ngọc Vladimir

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vladimir

Bảng Ngọc Vladimir
SorcerySorcery
Summon Aery
71%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
29%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
88%
Celerity
6%
Absolute Focus
6%
Scorch
82%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
18%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
82%
Perfect Timing
6%
Future's Market
12%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
6%
Offense
6%
Offense
88%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
82%
Flex
6%