Vladimir
D

Bảng Ngọc Vladimir

the Crimson Reaper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vladimir ở Mid đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Vladimir mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
48.9%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
45,387
Trận

Mạnh so với

Yasuo
45.3%
3,234
Corki
45.7%
494
Katarina
46.2%
1,807
Yone
47.6%
1,707
Azir
47.7%
581

Yếu so với

Malzahar
58.6%
1,377
Brand
56.5%
1,293
Aurelion Sol
56.1%
1,270
Syndra
55.3%
837
Akshan
54.5%
602

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49%
36,525 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.6%
33,281 Trận

Các Trang bị chính

RiftmakerSorcerer's ShoesLiandry's Torment
52.5%
2,884 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
Zhonya's Hourglass
60%73.7%59.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Transfusion
Q
Tides of Blood
E
Sanguine Pool
W
49%
28,961 Trận
Transfusion
Q
1
4
5
7
9
Sanguine Pool
W
3
14
15
Tides of Blood
E
2
8
10
12
13
Hemoplague
R
6
11

Bảng Ngọc Vladimir

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Vladimir

Bảng Ngọc Vladimir
SorcerySorcery
Summon Aery
24%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
76%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
94%
Celerity
6%
Absolute Focus
0%
Scorch
82%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
18%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
24%
Cash Back
59%
Triple Tonic
12%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
6%
Adapative Force
6%
Attack Speed
6%
Ability Haste
88%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
6%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
94%