Graves
D

Bảng Ngọc Graves

the Outlaw • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Graves ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Graves mà bạn đang tìm!
10.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
8.8%
Tỉ lệ bị cấm
572,088
Trận

Mạnh so với

Wukong
46.7%
5,960
Shaco
47.6%
16,310
Gragas
47.8%
6,214
Warwick
47.8%
8,989
Hecarim
48.1%
11,029

Yếu so với

Rammus
52.2%
9,623
Fiddlesticks
51.8%
8,223
Briar
51.3%
20,944
Nocturne
51.3%
30,964
Evelynn
51%
10,577

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.5%
563,523 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
50.5%
372,854 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Mercury's TreadsThe Collector
55%
63,167 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
58.1%62.3%64.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

End of the Line
Q
Quickdraw
E
Smoke Screen
W
52%
344,462 Trận
End of the Line
Q
2
4
5
7
9
Smoke Screen
W
3
14
15
Quickdraw
E
1
8
10
12
13
Collateral Damage
R
6
11

Bảng Ngọc Graves

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Graves

Bảng Ngọc Graves
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
>99%
Conqueror
<1%
Overheal
<1%
Triumph
96%
Presence of Mind
4%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Tenacity
2%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
90%
Cut Down
3%
Last Stand
7%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
98%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
4%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
30%
Flex
59%
Flex
19%